27.9.19

Kafir Olmaktan Korunmak İçin Okunacak Dua

Allâhümme Yâ Rabb! Yâ Hayy! Yâ qayyûm! Yâ bedîassemâvati vel erd. Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ men lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî es'elüke en tuhyiye qalbî bi nûri ma'rifetike ebeden Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh!


 Anlamı:
Ey Allâh! Ey Rabb! Yâ Hayy! Ey Kayyûm! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey Celâl ve ikram sâhibi! Ey Kendisinden başka hiç bir ilâh bulunmayan' Seni
tenzih ederim! Ben senden kalbimi ma'rifetinin nûruyla ebediyyen diriltmeni
isterim. Yâ Allâh! Yâ Allâh! Yâ Allâh!" Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/
Lâlegül Yayıncılık Web: https://www.lalegulyayincilik.com 
 Lâlegül TV Sosyal Medya Hesapları: https://www.facebook.com/lalegulyayin...https://www.twitter.com/lalegulyayinhttps://www.instagram.com/lalegulyayi... 
Disqus Comments