17.9.19

Hızlı Anlayış ve Öğrendiğini Unutmamak İçin Okunacak Dualar

1) Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Adede külli harfin kütibe ve yüktebu ilâ ebedil âbidîn, ve dehriddâhirîn, yâ rabbel âlemîn.

2) Allâhümmeftah aleyye fütûhal ârifîne bi hikmetik. Venşur aleyye rahmetek. Ve zekkirnî mâ nesîtü yâ Zel celâli vel ikrâm.

3) Allâhümme nevvir bil kitâbi basarî veşrah bihî sadrî vesta'mil bihî bedenî ve etlıq bihî lisânî ve qavvi bihî cenânî ve esri' bihî fehmî ve qavvi bihî azmî bi havlike ve quvvetike feinnehü lâ havle ve lâ quvvete illâ bike yâ erhamerrâhimîn.Kaynak : Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi -
Cübbeli Ahmet Hoca 

http://cubbeliahmethoca.tv/
https://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
http://www.herseybusepette.com/ TUANA ÇARŞI

Disqus Comments