26.9.19

Hayırlı Cumalar - Okunacak Sureler,Ayetler,Salavatlar,İsm-i Şerifler
Her Türlü Muradının-İsteğinin-Hacetinin Olmasını İstiyen Kişi
Cuma Gecesinin Kıymetini Bilsin.

Cuma , Allah'ın bu ümmetine ihsan ettiği en büyük hidayettir.
O gün , ümmetin görüş ayrılığına düşüp , Allah'ın görüş ayrılığına düşülen konuda doğruyu gösterdiği gündür !!!
Futuhat c 4 , s 36 - Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)
------------------------------
Cuma , cem / cemaat olma günüdür. Cemaatle olmakta rahmet vardır.
Cuma günü içersinde öyle bir an vardır ki duaların kabul olduğu an dır. Bunun içindir ki ehlullah Cuma gününün istiğfar , zikir , ibadet ve dua ile geçirilmesini tavsiye etmektedirler.
Allah CC. , Ümmet-i Muhammede ayrılıktan kurtulup doğruyu görmeyi ve ' BİR ' olmayı nasip etsin.

 

Cuma Gecesi Okunacak Salavat
"ALLAHÜMME SALLİ VE SELLIM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN NEBİYYİL ÜMMIYYİ EL HABİBİL ALİL KADRİ EL AZİMİL CAHİ VE ÂLÂ ALİHİ VE SAHBİHİ"  Amin.
Ahmed Mahmud Ünlü Hoca Efendi

Hasan-ı Basri(r.a.) buyuruyor. -Resulüllah Efendimiz Aleyhisselam'ın Kevser havuzundan kana kana su içmek isteyen kimse şu salavat-ı şerifeyi çokça okusun.

"Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn."


"Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed"
100 defa okunur.

Yasin'i Suresi okunur.
Vakıa Suresini  okunur.


 "La İlahe İllallah"    Anlamı : Allahu Teâlâ Hazretlerinden  başka ibadete layık hiçbir hakiki ilah yoktur.

 (Kalbindeki temizlik için günde en az 100-70000 kera söyle Cehennem kapıları kapansın.)

 "SubhânAllah"        Anlamı : Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

 "Elhamdülillah"       Anlamı : Hamd Allah'adır.

 "Allahu Ekber"       Anlamı: Allahu Teâlâ herşeyden daha Büyük'tür Yüceler Yücesidir.
**********************************************
 Şu dua ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sahibine muhakkak ica­bet olunur
"Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm."

Anlamı: İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.
 ****************************************************************
Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır.

Cuma vakti saatinde okunacak dualar Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor.
 ”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram” 

 Cuma namazından sonra okunacak dua;

 Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. 

 Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir. Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır."
 
******************************************************************
 Kim Cuma günü İkindi Namazından hemen Sonra Yerinden Kalkmadan 80 Kere

"Allahumme salli alen nebiyyil ümmiyyi ve ala ali ve sellim teslima"

Duasını okusa, 80 Senelik Günahı siliniyor


**********************************************************
“La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym"

Anlamı :  Güç ve kuvvet ancak Allahu Teâlâ'nındır.  100 kere Hergün.
***
"Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" 

Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
***
"Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab"

Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.
***
"Amin"  Anlamı: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

*******************************
'' Allahümme salli ve sellim alâ şefi'ina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeiyn. '' 

Ma'nası : '' Allah'ım ! Sen ( azîmüşşân ) ( yegâne ) şefâatçımız Hz.Muhammed'e ( A.S ) , âline ve ashabına , hepsine , Selâtü Selam eyle . ''

  Açıklama : 
Bu Salâtü Selamı Cuma günü Cuma ezanından önce 1000 defa okusa , cennette kendisine sayısız nimetler verilecektir.

********************************
Cuma Günü Duaların Kabul Olması İçin Okunacak Dua
Cuma Günü Akşam namazına 45 dakika kala okunmaya başlar, taaki ezan okununcaya kadar,
Cuma günü cuma namazı hoca efendi hutbedeyken okunur.
"Lâ ilâhe illâ ente Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ Bedîassemâvâti vel ard, Yâ Zel celâli vel ikrâm."

Meali : Senden başka hiçbir ilah yoktur,ey çok acıyan,ey bolca lütfeden! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı Ey celâl ve ikram sahibi (Şu muradımı ihsan eyle)'(duasıdır).

(hatib,tarihu bağdad no:1780,4/115; Süyuti,Cami'u'l-ehadis, no:19022)


Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi


*****************************************************
ERBAİN İDRİSİYYE 3. isim
"YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ"
Cuma günü namazdan önce yukarıdaki esmayı 200 defa zikrederse ALLAH’ın izni ile şifa bulur. Bunu büyük âlim Sühreverdi söylüyor.(S.Dâreyn,546)
Mânâsı:Ey iyilikle vasfolunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.
********************************************************
Muradım olsun diyenler cuma günü 100 defa okusun. Sadece cuma günene mahsus değildir.
Her zaman okunur.
 “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm.”
(Allah şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) (100 kere okuyalım)
***
Esmalar

İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BOL RIZIK DUASI..
Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin bu hafta sohbette
bahsettiği, kendisininde amel edip, amel edilmesini tavsiye ettiği dua..


Cuma namazından sonra 11 defa okunması ve Cumadan Cumaya tekrar edilmesi Faziletlidir.
Sabah namazının arkasından veya 5 vakit namazların arkasından 3 defa okunması faziletlidir.

Olmasını istediğiniz bir işin öncesinde bu duayı okumak o işin olması yönünde
çok tesirli bir duadır.
Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah
Ya Ahedû Ya Ahedû Ya Ahed
Ya Vahidû Ya Vahidû Ya Vahid
Ûrzûgni minhüm şey'en ve in hüm ebev


يا الله
يا الله
يا الله
يا احد
يا احد
يا احد
يا واحد
يا واحد
يا واحد
ارزقني منهم شيئا وإن هم ابؤ


-----------------------------------

Dualar

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin. Dua edin.

Cuma günü
”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram"
bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz.

---------------------------------------------------

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla

aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

"Allahümme salli âlâ Muhammedin Abdike ve nebiyyike ve Resuliken nebiyyil ümmiyyi"

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce
"Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, "
okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]

(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü

teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Cumâ namazından sonra şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.

 Cuma günü akşam namazına 45 dk kala ezan okununcaya, ara vermeden
HERHANGİ BİR HACETİNİZ İÇİN devamlı olarak
"Ya Erhamerrâhimim" 
zikredenin duasını Rabbimiz biiznillah kabul buyurur.
En iyisini Allah'u Teala Bilir.
 -------------------------------------------------------------------------
Çok Faziletli Salavatı Şerifi Okumayı Unutmayın.
Önce 1000 Adet "Ya Latif" İsmi Şerifini Okur iseniz Fazileti Daha Çok Olduğu Alimler Beyan Etmiştir.

SALAVAT-I FATİH  (100 Defa Okunacak Salavat-ı Şerif.)
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi ve ala âlihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym.”
Manası:
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
---------------------------------------------
Salavat-ı Fatih ve Cevheretül Kemal isimleri ile anılan salavatların her ikisi de , Resulullah (S.A.V) efendimiz tarafından bi-zatihi Ahmed Ticani (k.s.) hz. ne uyanıklık halinde baş gözü ile görüşmesi neticesi telkin edilmiş, verilmiş salavatlardır. Bu salavatların pek çok sırrı ve faziletleri vardır, yine bu faziletlerini Ahmed Ticani (k.s.) hz. Resulullah (S.A.V) efendimizden öğrenmiş ve açıklamasına müsaade edilen kısmını dile getirmiştir.
Salavat-ı Fatih’in faziletlerden birkaç tanesi şunlardır :
Her kim bir defa Salavat-ı Fatih’i okursa bunun dışındaki diğer salavatları altı yüz bin defa okumuş gibi sevaba nail olur.
Bu salavat , diğer salavatların en şereflisi ve en ekmeli olup bu salavat hakkında Resulullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Ahmed Ticani (k.s.) hz. ne “ Benim üzerime Salavat-ı Fatihi Lima Uğlika’dan daha efdal bir salavat getirilmedi “buyurmuştur.

 ---------------------------------------------------------------
İslam'ın en büyük alimlerinden İmam-ı Gazali Hazretleri bu duayı özellikle cuma günleri 7 defa okumayı tavsiye etmişti.

  İMAM GAZALİ SALAVATI

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen Ve a’tihil vesilete Veb’ashul makâmel Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Yâ erhamerrahimin.

 
Bu dua 7 defa okunduğunda şefaate sebep olacağına inanılıyor.

SALAVATIN MANASI

Ey Rabbim, seyyidimiz, efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e onun âline, ashâbına ve ehl-i beytine, senin rızanı taşıyan hakkı edâ edilebilecek bir salât ve selâm et!
Onları mübârek kıl!. Ona vesîleyi bahşet! Onu, kendisine vaad ettiğin Makâm-ı Mahmûd’a eriştir! Onu nasıl ehli ise, o şekilde bizimle karşıla. Bir nebînin ümmetiyle karşılanacağı en güzel bir biçimde karşıla. Ona, nebi ve resûl, tüm kardeşlerine, onların âline ve arkadaşlarına salât et!. Ey merhametlilerin en merhametlisi!.

SALAVATIN FAZİLETİ

Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. İmâm-ı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eseri İmâm-ı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eserinde Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebeptir.

 --------------------------------------------------

Cuma Günü Cuma Suresinin 9-10-11. Ayetleri Okumanın Fazileti


Her kim Cuma günü Sela ile Ezan arasında
Cuma Suresinin 9,10 ve 11. Ayetlerini 3 kez okursa

O kişinin eline o hafta İçinde Biiznillah helal para geçer.


 يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۜ ذٰلِكُمْ ٩ ﴾خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿  فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ 

١٠ ﴾  فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿  وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًاۨ انْفَضُّٓوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَٓائِمًاۜ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِۜ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ   ﴾١١﴿62/CUMA-9 : Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

62/CUMA-10 : Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).
62/CUMA-11 : Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).


9- Ey iman etmiş olan kimseler! Cuma günü o (cuma) namaz(ı) için (ezan okunularak) çağrıda bu lunulduğu zaman, hemen Allâh’ın zikri (olan cuma namazının ikamesi)ne koşun ve alış-veriş (gibi tüm muameleler)i bırakın! İşte size! Bu (, alış-verişin geçi ci kârından) sizin için daha iyidir! Eğer (kalıcı olan hayır ve şerri) bilmekte bulunmuş olduysanız (, son suz ticareti tercih edersiniz)!
10 - Artık o namaz bitirildiği zaman, hemen yer (yüzün)de dağılın, Allâh’ın fazlından (kârınızı) ara yın ve Allâh’ı (anmayı sadece namaza tahsis etmeyip, tüm hallerinizde O’nu) çokça zikredin, tâ ki siz (iki cihan saâdetine kavuşarak) felah (ve kurtuluş)a eri şebilesiniz!
11-  (Habîbim!) Onlar bir ticaret ya da eğlendirici bir şey gördükleri zaman, (senin etrafından) dağılıp ona doğru yöneldiler ve seni (minberin üzerinde) ayakta bıraktılar! De ki: “Allâh katında bulunan (sevap)lar, eğlenceden de ticaretten de daha hayırlı dır (, zira âhiret mükâfatı kalıcı ve kesindir, dünya menfaatleri ise kalıcı olmadığı gibi, gerçekçi de değildir). Zaten (kullar hiçbir şey yaratma imkânına sahip olamayıp, temin ettikleri imkânlar da sebebiyetten öte geçemediğine göre,) rızık verenlerin en hayırlısı ancak Allâh’tır!"
Câbir ibni Abdillâh (Radıyallâhu anh)`dan rivayet edildiğine göre; Medîne’de açlık ve pahalılığın hüküm sürdüğü bir cuma günü Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ayakta hutbe okurken Şam’dan bir ticaret kafilesi çıkageldi. Ebû Bekir, Ömer ve Câbir (Radıyallâhu anhüm)ün de aralarında bulunduğu oniki kişi dışında ashâbın tamamı mescidi terk ederek kafileye koştular. Bunun üzerine Rasûlûllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Eğer hepsi çıkacak olsaydı, vadi ateş olup onları yakacaktı!” buyurdu. Ancak Ebû Dâvûd (Rahimehullâh)ın, “el-Merâsîl” isimli eserinde Mukatil ibni Hayyân (Rahimehullâh) dan naklettiğine göre; o dönem Rasûlûllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bayram namazlarında olduğu gibi, cuma namazını hutbeden önce kıldırıyordu, dolayısıyla sahâbe-i kirâm namazı terk etmiş olmadı, ancak hutbe dinlemenin namaz gibi zorunlu olduğunu bilmediklerinden onu terk ettiler. (İbni Kesîr)

Câbir ibni Abdillâh (Radıyallâhu anh)`dan rivayet edildiğine göre; Medîne’de açlık ve pahalılığın hüküm sürdüğü bir cuma günü Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ayakta hutbe okurken Şam’dan bir ticaret kafilesi çıkageldi. Ebû Bekir, Ömer ve Câbir (Radıyallâhu anhüm)ün de aralarında bulunduğu oniki kişi dışında ashâbın tamamı mescidi terk ederek kafileye koştular. Bunun üzerine Rasûlûllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Eğer hepsi çıkacak olsaydı, vadi ateş olup onları yakacaktı!” buyurdu. 

Ancak Ebû Dâvûd (Rahimehullâh)ın, “el-Merâsîl” isimli eserinde Mukatil ibni Hayyân (Rahimehullâh) dan naklettiğine göre; o dönem Rasûlûllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bayram namazlarında olduğu gibi, cuma namazını hutbeden önce kıldırıyordu, dolayısıyla sahâbe-i kirâm namazı terk etmiş olmadı, ancak hutbe dinlemenin namaz gibi zorunlu olduğunu bilmediklerinden onu terk ettiler. (İbni Kesîr)
Disqus Comments