15.9.19

Göklerde Bulunan Meleklerin Tesbihleri

Göklerde Bulunan Meleklerin Tesbihleri
 Resulüllah Mi'ac Gecesi sema tabakalarında tesbihle meşgul olan bir çok melekler gördüğünü ve onların okuduğu tesbihleri okuyanlara onların tüm tesbihlerinin bir mislinin yazıldığını açıklamıştır.


Subhâne rabbiyel a'lâ. 
Subhâne zil mülki vel melekût. 
Subhâne zil izzeti vel ceberût. 
Subhânel hayyillezî lâ yemût.
Subhânel melikil quddûsi rabbil melâiketi verrûh. 
Subhâne men cemea beynesselci vennâr. 
Subhânel melikil quddûsi rabbil melei ve rabbi külli şey in ve hâliqı külli şeyy. 
Subhâne hâliqınnûr. 
Subhâne men leyse lehuntihâ. 
Subhânel melikil quddûsi subhanallâhil kerîm. 
Subhâne rabbiyel azîm. 
Subhânel azîzil qahhâr. 
Subhâne rabbil arşil azîmirrafî'. 
Subhânel qâimiddâim. 
Subhânel melikil a'zam. 
Subhâne men lâ ya'lemu mâ hüve illâ hû.

Anlamı : O en yüce Rabbimi tesbih (ve tenzih ederek o'nun bütün noksan sıfatlardan ve şanına yakışmayan herşeyden uzak olduğunu beyan ile zikr)
ederim. Mülk ve Melekut'un(maddi ve manevi bütün alemlerin) sahibini tesbih ederiz.
İzzet ve ceberut (şeref ve ululuk) sahibini tesbih ederiz.
Hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederiz. O mukaddes padişahı tesbih
ederim ki meleklerin ve Ruh'un (Cebrail(Aleyhisselam)'ın Rabbidir.)
Karla ateşin arasını cem eden Zat'ı tesbih ederiz.
O mukaddes padişahı tesbih ederiz ki en yüce melek cemaatlerinin Rabbidir.
,her şeyin Rabbidir ve her şeyin yaratıcısıdır. Nuru yaratn Zat'ı tesbih ederiz.
Nihayeti olmayan Zat'ı tesbih ederiz.
O mukaddes padişahı tesbih ederiz. O kerem sahibi Allah'ı tesbih ederiz.
O büyük Rabbimi tesbih ederim.
Aziz ve Kahhar olan Zat'ı tesbih ederiz. O büyük ve yüksek Arş'ın Rabbini
tesbih ederiz. Sabit ve daim olan Zat'ı tesbih ederiz. O en büyük padişahı tesbih ederiz.
Kendisini Kandisinden başka kimsenin bilemeyeceği Zat'ı tesbih ederiz.
Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
Salih ibni Abdillah el-Imad, Büstanü'l-fukara v nüzhtü'l Kurra,

http://cubbeliahmethoca.tv/
https://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
http://www.herseybusepette.com/ TUANA ÇARŞI
Disqus Comments