9.9.19

Faziletli Bir Salavatı Şerif

''Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne Fi külli lemhativ-ve nefesin adede maa vesia hu ılmullah adede ma alimallahu teala ve zinete ma alimallahu teala ve mil emaa alimallahu teala ve adede mâ ındallâh minel adedi , bi kulli lemhati aynin , minel ezeli , ilel ebedi ve adede halgıhi ve rızaa nefsihi ve midade kelimatihibi vesselleme bi rahmetike ya erhamer rahımiyn'' AMİN
 ------------------------------------------------------------
Allâhümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed , adede mâ ındallâh minel adedi , bi kulli lemhati aynin , minel ezeli , ilel ebedi''


MANASI : « Ey Allâh-ım(Azimu Şan CELLE ŞANUHU)! Ezelden ebede, her göz kırpma adedince, Allâh u AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU katında bulunan adedler sayısınca Efendimiz HZ.Muhammed’e(SALLALLAHU TEÂLÂ ALEYH VESSELLEM) salât eyle.AMİN AMİN
-----------------------------------------------------------------
İmanla Ölmeye, Şefaate Nail Olmaya Vesile Olan SALAVAT:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.
”Her kim, HZ.Peygamber Efendimize (SALLALLAHU TEALA ALEYHİ) bu şekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve şefaate nâil olur”


------------------------------------------------------------------
SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASI(Salevatı fatih'i )
İhlâsla Ömründe 1 kere dahi bu salâtı okuyan kişi cehenneme girmez. (Cehenneme girmesi mukadder olana nasip edilmez.)
Salatul fatih
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَــيِّــدِنَا مُحَمَّدِ ۨالْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَـقِّ وَالْهَادِى اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَاَصْحَابِه۪ حَقَّ قَدْرِه۪ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ.
 

 Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik Alâ Seyyidinâ Muhammedinil Fâtihi limâ Uğlika vel Hâtimi li mâ Sebeka ven Nâsırıl Hakkı bîl Hakkı Vel Hâdî ilâ Sıratıkel Müstekıymi Sallellahü Aleyhi ve Alâ Alihi Ve Ashâbihi Hakka Kadrihi ve Mikdârihil Aziym.
salatul fatihin Manası :
“Ey Allâh-ım! Bütün kilitlenmişleri açan, bütün geçmiş (peygamber)leri sonlandıran, hak (din olan İslâm)a, Hakk (Te῾âlâ’nın emri) ile yardım eden ve Senin dosdoğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed (sallallâhu aleyh-i ve sellem)’e, O’nun âl’ine ve ashâbına, O’nun gerçek kadrinin ve büyük şânının miktârınca salât-ü selâm eyle!”-ÂMİN.


Yukarıda geçen Bu salavatı fatihin sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz.( Kaddesallâhü Teâlâ Esrârehümül'azîz) demiştir ki:”Ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah’ın huzurunda beni yakalasın.” 600 Bin (Başka bir rivayette 120 bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde HZ.Peygamberimiz(SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM) tarafından bildirilmiştir.Zamanın Büyük Velisi Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri(Kaddesallâhü Teâlâ Esrârehümül'azîz) yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
 

CEVABEN:“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır. Ömür boyu günde bir defa salavatı fatihi okuyanlar imanla ölürler. Diğer rivayette de İLLA evliya olmadıkça ölmezler (Kitabürramah sayfa 93 – 176)- 🚏Bu salavat-ı şerife öyle bir hazinedir ki, ecir ve mükafatını, esrarını yerde ve göklerde bulunanlar yazmak isteseler yazamazlardı.Kişinin maksadına ulaşması için bir iksirdir.Bu salavatı fatihi bir defa okuyanın cümle günahlarına kefaret olup şu kainatın içinde yapılan her ne kadar büyük küçük öçekilen tesbihatlar varsa cümlesinin (altıbin) katına muadil olur. (kitabürrahman: s.171).
--------------------
ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VESSELLİM Fİ KÜLLİ LEMHATİV-VE NEFESİN ADEDE MA VESİAHU ILMULLAH
Disqus Comments