14.9.19

El Musavvir İsm--i Şerifi Havassı - Fazileti

Ya Musavvir :
Musavvir; varlıkları çeşitli şekillerde yaratan; yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve husûsiyet veren demektir. Hâlik, bâri ve musavvir isimlerinin üçü de yaratıcı anlamındadır. Bunlardan hâlik; bir örneği, eşi, benzeri olmaksızın ilk defa yaratan demektir. Bâri; yarattığı şeyi düzgün yaratan, yarattığı canlıları, organları yerli yerinde, uyumlu yaratan demektir.

"Varlılara şekil veren" anlamına gelen El Musavvir  Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir?  El Müsavvir Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Musavvir ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...
Musavvir:  ﻣُﺼَﻮِّ ِّﺭ
El- Musavvir: المصور
Ya Musavvir: يا ﻣُﺼَﻮِّ ِّﺭُ
El-Musavvir İsminin Anlamı ve Manası
El-Musavvir: Tasvir eden her şeye ayrı bir biçim ve özellik veren, yaratmış olduğu varlıklara suret vererek birbirinden ayrı bir biçimde yaratan odur, anlamlarına gelir.
El-Musavvir: Tasvir eden; her şeye bir suret ve şekil veren, her şekli şemali başkasından ayrı yaratan, mahlukatını dilediği sıfat ve seçmiş olduğu bir surette yaratan Musavvirdir.
El-Musavvir: Bu esma tasarımlayan şekil veren, istediğini istediği sûrette yaratacağı anlamına geliyor.
El- Musavvir: Allah’ın sıfatlarından birisi olan Musavvir ismi yaratmış olduğu bütün varlıklara şekil ve suret veren manasına geliyor.
El-Musavvir İsmininin ebced değeri ve zikir saati
Zikir adedi: 336
Zikir günü: Pazartesi
Zikir saati: Kameri
Güneş doğduğundaki ilk vakitte
İkindi namazı sonrası güneş tepe noktasında…
Gece zikrinde ise gece yarısından sonraki bir vakitde
Bu esma-ı zikir zikir saatleri olan ve diğer vakitte El-Musavvir-Ya Musavvir diyerek zikredilir.
Bu esma-i zikir genel olarak zikir olarak ‘Ya Musavvir’ diye okunup çekilir.

 El Musavvir İsm--i Şerifi Havassı Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

--------------------------------------------------------
1) Her kim bu ism-i şerifi güneş battıktan sonra iftar yapmadan önce suyun üzerine yirmi bir kere okur ve o suya üfleyip hamile kalamayan kısır bir kadına içirirse biiznillahi Te'âlâ hamile kalır.
Bunu yedi gün devam edilmelidir.

2) Her kim (cima için) yatağına gittiğinde avretini açmadan ve ilişkiye girmeden önce bu ism-i şerifi on kere okursa Allâh-u Te'  âlâ o kişiye sâlih bir veled ihsan eder.

3) Her kim bu ism-i Şerifi çokca zikrederse yani sadak ve itikat üzere bu ism-i şerifi her gün üç yüz elli altı(356) defa okumaya devam ederse  mâkul mânâlar kendisine gözle görülen suretler halinde zuhur eder.
Yani ilim sıfatının sütle temsili gibi varlıkların manevi tarafları o kişiye maddi bıyutta gözikür ve ulvi ruhlarla münasebet eder (alaka kurar).

4) Her kim bu ism-i şerifi yirmi bir (21) kere okursa ilimlere nail olur.

5) Zanaat ve meslek erbabı kişiler bu ism-i şerifi çokça zikrederlerse yaptıkları işlerde muvaffak olurlar ve başladıkları iş bozulmaz..
----------------------------------------------------------
Başka Bir Kaynak
El-Musavvir İsminin Faziletleri,
Havas ve Esrarı
Tıbben çocuğu olmayan kimseler 7 gün oruç tutup, orucunu açmasının hemen akabinde akşam namazı kılıp sonrasında da bu ism-i şerifi 21 defa ‘Ya Musavvir‘ ismini zikrederse Rabbimi inayeti ile hayırlı bir evlada sahip olması Allah’u Teâla’dan umulur.
Hergün bir insan akşam namazını kıldıktan sonra bu esma-ı zikri 21 defa ‘Ya Musavvir‘ diye zikrettiği takdirde Rabbimden istek ve dilekleri gerçekleşen murada nail olan kullardan olur.
Yatmadan önce güzel bir abdest aldıktan sonra hiç kimseyle konuşmadan bu esmay-ı zikri 1000 defa ‘Ya Musavvir‘ diye çeken kimse rüyasında kimi görmek istiyorsa o kimseyi ona Cenab-ı Zül Celâl rüyasında görmeyi nasip eder.
Sevdiğin bir kişinin rüyasına girmek için ‘Ya Musavvir‘ 336 defa bu esma zikri kamer vaktinde okuyup zikredilirse o kişinin rüyasına girmeye nail olur.
Evlenmek isteyenler de bu ism-i şerifi  ‘Ya Musavvir‘ ismini günlük 336 defa sabah seher vakti okuyup zikretsinler.
Bu ismi şerifi 336 defa yatmadan ‘Ya Musavvir‘ diye çekmeye devam eden kimseye ruhani varlıklar  görünür.
Bu esma-ı zikir  günlük 336 defa ‘El-Musavvir’ ismiyle zikreden bir kimse, maddi ve manevi her anlamda yüce mertebelere ulaşır.
Musavvir İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler
(3:3) O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sâhibidir.
(59:24) O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  
Disqus Comments