15.9.19

Dâvûd (Aleyhisselam)ın Musibete Uğramamak ve Hayırlara Kavuşmak İçin Sabah Akşam Okuduğu Dua

Dâvûd (Aleyhisselam)ın Musibete Uğramamak ve Hayırlara Kavuşmak İçin Sabah Akşam Okuduğu Dua
 İmam-ı Ahmed ibni hanbel (Rahimehullâh) isimli kıymetli eserinde Abdurrahman ibni Cübeyr(Radıyallâhu Anh)ın şöyle anlattığını nakletmiştir:
Dâvûd (Aleyhisselâm) meşhur musîbetiyle karşılaştıktan sonra (artık başına bir belâ gelmemesi için) sabah-akşam 3 kere :

"Allâhümme mâ ketebte fî hâzel yevmi min musîbetin fehallısnî minhâ. Ve mâ enzelte fî hâzel yevmi min hayrin fe âtinî minhü nasîbâ." 

"Ey Allâh! Bugünde musubet(bela) olarak yazmış(takdir etmiş) olduğun ne varsa, beni ondan kurtar. Bugünde hayırdan indirdiğin ne varsa ondan bir nasip ver"

duasını üç kere okurdu.
Böyle yaptıktan sonra artık istenmeyen hiç bir şeyle karşılaşmadı.
(Suyuti No:136/90)


Medya Hesapları: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/c_ahmethoca
Web Site : http://www.cubbeliahmethoca.tv
Alışveriş: https://www.herseybusepette.com/ 

Disqus Comments