10.9.19

Cuma Günü Dua Kabul Saati Hangi Vakittir

Cuma Günü Dua Kabul Saati Hangi Vakittir
Cuma günü Kabul Saati Hangi Vakittir
1- İmamın hutbe okumak için mimbere oturması ile cuma namazının bitişi arasındaki vakitte az bir zaman dilimidir.
Nitekim Ebu Musa el-Eş'ari (Radıyallâhu Anh) dan rivayet edilen bir hadis- şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"O(dua edenin mutlaka kabul edileceği saati), imamın(hutbe okumak için mimber) oturması ile o (cumâ) namazın(ın) bitişi arasında(gçen vakitte bulunan az bir zamanda)dır."  (Müslim,es-Sahîh,el-Cumu'a 4. rakam:853,2/584)

Ancak şu bilinsinki kabul saati imamın hutbeye çıkışından namaz bitinceye kadar geçen yarım saatlik zaman diliminin tamamı değildir. Zira Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu saatten bahsederken o vaktin çok az oldğunu
ifade etmek üzere eliyle işaret etmiştir.

Dolayısıyla dilden dua yapılamayan o hutbe saatinde kişi kalbinden bir niyet tutup onu, o vaktin tamamında hazır bulundurmalı ve asla gaflet etmemelidir
ki o çok az olan hassas ana, kalbi duasını denk getirebilsin de peşinen kabul eserini görebilsin.

----------------------------
Ayrıca Cuma'a gününün son 1-1,5 saati yani akşam namazına 1 -1,5 saat kala olan saat dilimi dua kabul zamandır. Buda çok kısa olan bu dua kabul zamanını kaçırmamak için gaflete düşmemeli ve
"Yâ Allâh Yâ Rahmân"  diye devamlı zikredilmelidir.

Mühim olan kalbimizin Mevlâ Te'âlâ da olmasıdır ve isteğimizin kalbimizde hazır bulunmasıdır.
O halde huzuru temine gayret edin, çünkü kabul saati, o saatten sonraki zaman dilimlerinde vurup geçecektir.


Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/c_ahmethoca
Web Site : http://www.cubbeliahmethoca.tv
Alışveriş: https://www.herseybusepette.com
Disqus Comments