23.9.19

Bu İsmi Şerifleri Sabah Namazından Sonra 100 Kere Okuyanın Murâdı Kesinlikle Gerçekleşir

 Mukatil İbni Mücâhid(rd) şöyle dikkat çekici mühim bir beyanda bulunmuştur.
Her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri yüz kere okuyarak
Allâh-u Te'âlâ dan bir hacetini (dileği) ister de gerçekleşmezse,Mukatil'in
ölüsüne de dirisine de lanet etsin. Bu rivayet Mukatil ibni Hayyan(rd)da nakletmiştir.Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Yâ qadîmu Yâ qâimu Yâ dâimu Yâ ferdü Yâ vitru Yâ samedü Yâ ehadü Yâ vâhidü Yâ hayyu Yâ qayyûmu Yâ Halîmu Yâ zel celâli vel ikrâm. 

Manası:
"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla (dua etmeye başlıyorum). Opek yüce ve çok büyük olan Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir kuvvet ve hiç bir günahtan dönüş imkanı yoktur.
Yâ Kadîm (varlığının başlangıcı olmayan)! Ey Kâim (her şeye murakıb olan)!
Yâ Dâim (ebediyyen var olacak olan)! Yâ Ferd (tek olan)! Yâ Samed (kimseye muhtaç olmayan) Yâ Ehad! Yâ Vâhid! Yâ Hayy (diri olan)! Yâ Kayyûm (her varlığı ayakta tutan)! Ey Hâlîm (Acele etmeyen)! Ey celâl ve ikram sahibi!" (Bûnî, Şemsü'l-me'arifi's-suğrâ,48,66-67;Şihâbuddîn Şercî, el-Fevâid,sh:46; Nebhânî,Se'âdetü'd-dâreyn,sh:591)
Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/
Lâlegül Yayıncılık Web: https://www.lalegulyayincilik.com 
 Lâlegül TV Sosyal Medya Hesapları: https://www.facebook.com/lalegulyayin...https://www.twitter.com/lalegulyayinhttps://www.instagram.com/lalegulyayi... 

Disqus Comments