9.9.19

Aşure günü bereket,rızık ve bolluk için yapılacak faziletli ameller 9 Eylül 2019 Pazartesi Aşure Günü 2019

 Aşure günü bereket,rızık ve bolluk için yapılacak faziletli ameller
Aşure günü, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

Bereket için aşure günü aşurelik malzeme üzerine veya yiyeceklerin üzerine okuyun.

Bir kişi Aşure günü evinin nafakasını artırırsa tüm yıl boyunca o evde rızıkve bolluk has olur.
Muharremin dokuzunu onuna bağlayan gece Allah Azze ve Celle suları zemzem aktırır. O gece akan sularla yıkanılır ise yüm ev halkı şifa bulur.

41 defa Selamün gavlen mirrabbirrahim
33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh
66 defa İhlâs suresi

Aşure günü 300 defa '' Ya Rezzak'' Okuyanın bir yıl rızkı artar.

Aşura Günü Yapılacak Diğer İşler

*En az 10 Müslümana selam vermek: "esselamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü" sözle deme şansın yoksa mesaj da çekebilirsin.
sevabı ve bereketi çoktur.

*Güler yüz göstermek,
*Dargınların arasını bulmak,
*Cenazeye gitmek,
*Musafahalaşmak,
*Bir hastayı ziyaret etmek,
*Tırnak kesmek
*Bin kere ihlas süresini okumak ( Aşure gecesi veya gündüz ilkindi vakti son)

*Ailesine bir çikolata dahi olsa ikramda bulunmak ve çoluk çocuğunu sevindirmek gerekir.

Kim aşûre günü ismitle sürmelenirse, ebeden göz ağrısı çekmez.

"Aşûra günü gözlerinize sürme çekin ki, göz ağrısı çekmeyesiniz!"
“Aşure gününde sürme çeken kimsenin o sene içerisinde göz ağrısı çekmeyeceği bildirilmiştir.” (Gunyet’üt Talibin)
"Aşûra günü her kim sırma taşından sürme çekerse gözleri katiyen ağrımaz." (Hakîm, Müstedrek.)
“Bunun sebebi şu olabilir:
Nuh (as) ile birlikte gemi içerisinde bulunan insanların gözleri suyun rutubetinden iyi göremez olmuştu ne zamanki Muharrem’in onuncu günü selamete kavuştular.Allah-ü Teala bu durumdan kurtulmaları için Nuh (as)’a gözlerine sürme çekmelerini vahyetti.” (Faziletleriyle aylar ve geceler)
Sürme çekmek her zaman sünnettir. Bu fiili yalnız aşure günü yapmamaya gayret etmelidir.

Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin Yapılacak Bir Amel

Aşura Günü Bir miktar gül kaseye koyulur ve gül suyuna bakılarak 7 Fatiha okunur.Her fatihanın başında besmele çekilerek okunacak.Sonra bu gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir daha ki seneye kadar illet ve dert görmez.
Bu husus tecrüreyle sabit olmuştur. (Kaynak: Muhammed ebul yüsr Abidin,E-l Evradü’d daime sh:93))

Aşûre Günü ne yapılır?

a - O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.
b - En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. Fakir-fukarâ sevindirilir.
c - O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

Muharremin dokuzunu onuna bağlayan gece Allâh-u Teâlâ bütün suları zemzem akıtır. O gece akan sular ile yıkanılırsa bütün ev halkı şifa bulur.


“Kim âşûrâ günü yıkarsa (gusül abdesti alırsa) Allâh-u Teâlâ katında annesinin onun doğurduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olur.” (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şir’at’ül-İslam, sh:218)

“Aşure günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. ‘Bu nasıl olur?’ denirse; arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vücudundaki bütün kılcal damarlara varıncaya kadar o ilaç ulaşır. Aynı şekilde arzın damarları, su kaynakları da birbirine bağlıdır. Aşure günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder. Ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur. Yani o gün gusleden ve içen bütün Müslüman’a bi iznillah şifa olur.” (Ruhul Beyan, C:4, syf:83)

d - 10 defa şu duâ okunur:


سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ


"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş" Bu duayı okuyan o sene ölmez


e - Yine Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra


Namazdan sonra 100 defa:


اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَنُوحٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ


"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn"

Aşure günü 4 rekat işrak namazı kılınır.Her rekatta;

1 Fatiha ve 51 ihlas okunur.Namazdan sonra;

70 kez "Hasbünellahü ve ni'mel vekil ve ni'men nasir.gufraneke rabbena ve ileykel masir".

İstiğfar:"Estağfirullah-el azim"

313 kez "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zalimin" okunur.

f- Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe, 70 defa: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur.

Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir.

Aşure Günü akşam namazından sonra;4 rekat Kul hakkı namazı kılınır.
1.rekatta:1 Fatiha 3 Tekasür
2.rekatta:1 Fatiha 3 Kâfirun
3.rekatta:1 Fatiha 3 Ayetel Kürsi
4.rekatta:1 Fatiha 25 İhlas suresi okunur.

Namazdan sonra 70 kez salavat getirilir.

Aşure günü yatsı namazından sonra;2 rekat namaz kılınır.Her rekatta 1 Fatiha 1 Ayetel Kürsi okunur.Namazdan sonra;

313 kez "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zalimin" okunur.

1 defa da Tenzile suresi okunur.

Aşure Günü Duası: "Ya rabbi bugün bir çok peygamberi şerlerden kurtardığın gibi,mümin kardeşlerimizide zulüm altından kurtar.ve cümlemizi nefsin şeytanın dünyasından ve şeytanlaşmış insanların şerrinden kurtar.Amin.. "

Âşûrâ Günü Okunacak Dualar


1) Şeyh Muhammed ibni Abdilhayy ed-Dâvûdî el-Kattân rahimehullah’ın “Mecmû’a“sında zikredildiği üzere; Şeyh Ebu’l-Bekâ el-Ömerî rahimehullah’ın, İbni Ferhûn rahimehullah’ın “el-Mesâilü’l-melfûza” isimli eserinden nakline göre, ayrıca Mâu’l-Ayneyn rahimehullah’ın beyanı vechile; Âşûrâ günü yetmiş kere:

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr”

“Allâh bana yeter! Ne güzel Vekîl’dir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!” duasını zikrettikten sonra, aşağıda yazılan zikirleri yedi kere okuyan kişi o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez:

“Allâh-u Teâlâ’yı mîzân dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar ve Arş’ının tartısınca tesbih ederim. Allâh-u Teâlâ’dan başkasına sığınılıp kaçılmaz, O’ndan yine ancak O’na sığınılır. Allâh-u Teâlâ’yı çiftlerin ve teklerin sayısınca ve tastamam olan kelimelerinin tamamının adadence tesbih ederim. Ey acıyanların en merhametlisi! Senden rahmetinle bütün belâlardan selâmet isterim. O yüce ve büyük olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz. O bana yeter. Ne güzel Vekîl’dir. One güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allâh-u Teâlâ, mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âl-i ashâbının tamamına salât ve selâm eylesin.” (Muhammed Ebu’l-Yüsr ‘Âbidîn, el-Evrâdü’d-dâime, sh:92; Mâü’l-Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:166)

2) Âşûrâ günü bu duayı yetmiş kere okuyanı Allâh-u Teâlâ mağfiret buyurur:

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr”

“Allâh bana yeter! Ne güzel Vekîl’dir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!” (Muhammed ibni Hatîruddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50)

3) Âşûrâ günü şu duanın okunması müstehap görülmüştür:

“Ey Âdem aleyhisselam’ın tevbesini âşûrâ gününde kabul eden Allâh! Ey İdris aleyhisselâm’ı âşûrâ gününde semâya yükselten! Ey Nûh aleyhisselâm’ın gemisini âşûrâ gününde Cudi Dağı’na yerleştiren! Ey İbrahîm aleyhisselâm’ı âşûrâ gününde ateşten kurtaran! Ey Ya’kûb aleyhisselâm’ın dağınık ailesini âşûrâ gününde bir araya getiren! Ey Eyyûb aleyhisselâm’ın hastalığını âşûrâ gününde gideren! Ey Yûnus aleyhisselâm’ın sıkıntısını âşûrâ gününde açan! Ey Mûsa ve Hârûn aleyhimüsselâm’ın dualarını âşûrâ gününde kabul eden! Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e âşûrâ günü yardım eden! Ey cenneti ve cehennemi âşûrâ gününde halk eden! Ey Cibrîi, Mîkâîl, İsrâfîl ve Azrâîl aleyhimüsselâm’ı âşûrâ gününde var eden!

Ey Arş’ı, Kürsi’yi, Levh’i, Kalem’i, gökleri ve yerleri âşûrâ gününde yaratan Allâh! Dileğimi yerine getir, benden kötülükleri ve belaları savuştur. Yâ Hayyü! Yâ Kayyûm! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ceza gününün yegâne mâliki! Ancak Sana ibadet ederiz ve Senden yardım dileriz. Allâh-u Teâlâ mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ve âl-i ashâbının cümlesine salât ve selâm eylesin!”

Daha sonra da yetmiş kere şu duayı okur:

“Ey Allâh! Bana mükemmel bir güzellik, âhiret saadeti ve dünya-âhiretin tüm hayırlarını nasib et.” (Abdülazîz Ahme Balûğun, Du’âu’l-ğâyeti’l-maksûdeti’l-kübrâ, sh:104)

Aşure Gecesi
Gülsuyuna 7 kez Eüzü Besmele çekerek Fatiha suresini oku gülsuyuna bakarak,başına ve yüzüne sür.Allah'ın izniyle bir dahaki seneye kadar o kişi illet,hastalık,dert ve bela görmez.

Bin ihlas,(besmele ile okunur.)
360 kez Ayetel Kürsi ve yüz rekat namaz kılınır..her rekatta 1 Fatiha ve 3 İhlas okunur.

70 kez tesbih duası:"Sübhânallâhi vel hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil 'aliyyil 'azîym."
70 kez: Estağfirullah
70 kez salavat getir.sonra dua et.

Aşure Günü Okunacak Dua:Şeyh Muhammed ibn-i abdilhayy ed-davudi el Kattan 'ın''Mecmu'a'sında zikredildiği üzere;
Şeyh Ebu'l-Beka el ömeri'nin İbn-i ferhun'un''el-mesailül-melfuza''isimli eserinde nakline göre: Aşure günü bu duayı yedi kere okuyan o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez:

Bismillahirrahmanirrahim
"Sübhanellahi mil el miyzani ve müntehal ılmi ve meblağar rıda ve ziyneten la melcee ve la mencee minellahi illa ileyhi Sübhanellahi adedeş şef i vel vetri ve adede kelimatit tamati bi rahmetiği esteğiysü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ,Vehüve hasbi ve nimel vekiylü ve nimel mevla ve ni men nasiry Ve sallellahü ala seyyidina Allahin hayri halkıhi ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn"
.


Anlamı:''Alllah-u Teâlâ 'yı Mizan dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar ve Arş'ının tartısınca tesbih ederim Allah-u Teala'dan başkasına sığınılıp kaçılmaz, yine ancak O'na sığınılır!
Allah-u Teala'yı çiftlerin ve teklerin sayısınca olan kelimelerinin tamamının sayısınca tesbih ederim!
Ey acıyanların en merhametlisi! Senden rahmetinle (bütün belalardan) yüce ve büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz isterim.O Selamet.
O bana yeter! Ne güzel Vekil'dir! Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır!
Allah-u Teâlâ, mahlukatının en Hayırlısı olan Muhammed(sallallahu aleyhi ve Selem) e ve Al-i ashabının tamamına salat ve selam eylesin!''

Bu duayı Aşure günü 10 defa okumaya muvaffak olan kimseye o sene ölüm meleği gelmez Eğer o sene öleceği takdir edilmişse Cenab ı Hak bu duayı okumayı o kimseye nasip etmez.

Aşure günü yetmiş kere bu duayı okuyanı Allah-u Teâlâ Mağfiret buyurur:

''Hasbiyallahu ve niğmel Vekil ve niğmel Mevla ve niğmen nasir gufraneke Rabbenâ ve ileykel masir''

Şihabeddini Sühreverdi hazretleri, Muharrem ayının birinde okunan şu duâyı bir kimse aşure günü okursa, ölümden emir kılar. Ölümü mukadder olan bu duâyı okuyamaz, demiştir.

“Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillahi Rabbilâlemîn.Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedi in ve alâ âlihî ve sahbihi ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. Elhayyülkerîm. El hannânül mennân vehâzihî senetün cedîdetün es elüke fîhel ısmete mineşşeytânirracîm vel avne alâ hâzihin nefsel emmârati bissû’i veliştigâle bimâ yugarribunî ileyke yâ zel celâli vel ikrâm. Birahmetike yâ erhamerrâhımîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîn.”Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Her kim Aşûre Gününde ailesine ve yakınlarına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder."


Özellikle âşûrâ gününde, yapılması müstehap olan 23 güzel haslet şunlardır:

1- Tevbe istiğfarda bulunmak.

2- Farz namazlar dışında nâfile namaz kılmak(borcu olanlar kaza namazı kılsınlar). 3- Oruç tutmak.

4- Sıla-i rahim, akrabayı arayıp sormak. 5- Sadaka vermek.

6-Gusül, boy abdesti almak. 7- Gözlere ismid sürmesi çekmek. 8- Bir âlimi ziyaret etmek.

9- Bir hastayı ziyaret etmek. 10- Yetim başı sıvazlamak. 11- Çoluk çocuğa yedirmek, bolluk yapmak.

12- Bir kişiye su içirmek. 13- Tırnak kesmek. 14- Bir mümini iftar ettirmek.

15- Bin kere İhlâs Sûresi okumak. 16- En az on müslümana selam vermek.

17- Yolunu kaybetmişe yol göstermek. 18- Sinirine hâkim olmak.

19- Müslümanların yolundan eziyet veren bir şeyi kaldırmak. 20- Mümin olan dargınları barıştırmak.

21- Bir müslümanın cenazesine katılmak. 22- Müslümanlarla güzel yüzle musâfaha etmek.

23- Âşûrâ çorbası pişirip konu komşuya dağıtmak. Bu Nûh aleyhisselâm’dan kalma güzel bir sünnettir.


Aşure günü kim zerre kadar sadaka verirse Yüce Allah o kişiye Uhud dağı kadar sevap verir.O sevabı Mizana ekler.
Disqus Comments