9.9.19

Aşura Günü Okunacak Dualar 9 Eylül 2019 , Pazartesi Aşure Günü 2019


(70 kere) "Hasbiyallâhu ve ni'mel vekîl. ni'mel mevlâ ve ni'mennasîr."

(7 kere) "Subhânallâhi mil el-mîzân. Ve müntehel ilmi ve mebleğarridâ ve zinetel arş. Lâ melce-e ve lâ mencâ minallâhi illâ ileyh. Subhânallâhi adedeşşef-i vel vetri ve adede kelimatillâhittâmmâti küllihâ. Es-elükesselâmete bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve hüve hasbî ve ni'mel vekîl. Ni'mel mevlâ ve ni'mennasîr. Ve sallallâhu ve selleme alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn."


 Aşure Günü Kim Bu DUA’yı Okursa Bu Sene İçinde Ölmeyecek Ölecek Olana Nasib Olmayacak Cübbeli Ahmet Hoca: “ARAMIZDA KALSIN SİZE SIR VERİYORUM” dedi

 (3 kere) "Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül qadîm. El hayyül kerîm. El Hannânül Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdeh. Es-elüke fîhel ısmete mineşşeytânirracîmi ve evliyâih. Vel avne alâ hâzihinnefsil emmârati bissû. Vel iştiğale bimâ yuqarribunî ileyke ya Kerîm. Ya Zel celâli vel ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîn."

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)
Medya Hesapları:

Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/c_ahmethoca
Web Site : http://www.cubbeliahmethoca.tv
Alışveriş: https://www.herseybusepette.com/  


Disqus Comments