14.9.19

Allâh-u Te’âlâ’ya Hakkıyla İbadet Etmeyi Sağlayacak Hamd

Allâh-u Te’âlâ’ya Hakkıyla İbadet Etmeyi Sağlayacak Hamd
 Hz. Ali (R.A.) Rivayet edilmiştir.


"Allâhümme lekel hamdü hamden dâimen mea hulûdik, ve lekel hamdü hamden lâ müntehâ lehû dûne meşîetik, ve lekel hamdü hamden lâ yurîdu qâiluhû illâ ridâk, ve lekel hamdü hamden meliyyen inde külli tarfeti aynin ve teneffüsi nefes."


Anlamı : Ey Allah! Senin ebediliğinle devam eden bir hamdle Sana
hamd olsun. Senin dilemenin dışında, hiç sonu olmayan bir
hamdle Sana hamd olsun. Söyleyicisi Senin rızandan başka bir
şey istemeyen bir hamdle Sana hamd olsun.
Her göz açıp kapama, her nefes alıp verme anuında, uzun
uzun süren bir hamdle sana hamd olsun.
Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)
Medya Hesapları:
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/c_ahmethoca
Web Site : http://www.cubbeliahmethoca.tv
Alışveriş: https://www.herseybusepette.com/
Disqus Comments