4.8.19

Zilhicce Ayı Zikirleri ve Faziletleri Neler ?

100 er KERE OKUNACAK ZİKİRLER
Zilhicce Ayı Zikirleri ve Faziletleri Neler ?
Havariler, Hz. İsa ' ya ( Aleyhisselam ) Bu duaları okuyanların sevabı nedir diye sorduklarında Altta yazdığım faziletleri söylemiştir.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ

Zilhicce ayının 10 gecesi ve ilk 9 günü, Kur’an’ın üzerine yemin ettiği bir zaman dilimidir. Rahmet, mağfiret ve bereket günleri olan bu özel zaman dilimlerini Efendimiz (sas) bize şöyle anlatmıştır: “Allah (cc) katında çokça ibadet edilecek ve salih amel işlenecek günler içerisinde, Zilhicce’nin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.” (Buhari, İdeyn, 11; Ebû Davûd, Savm, 61; Tirmizi, Savm, 52)
“Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür” dedi. Sahabîler: “Ya Resulullah! Allah yolunda yapılan cihad da mı (o günler kadar sevimli) değildir?” diye sordular. Resulullah (sas): “Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehid olan) hariç” diye cevap verdi. (Buhari, Fadli’l-Amel, 11; Tirmizi, Sıyam, 52, İbni Mace, Sıyam, 39)
Beyhaki’nin Şu’âbü’l-İman’ında geçen bir rivayette ise Efendimiz (sas): “Ayların efendisi Ramazan, saygıya en layık olan ise Zilhicce’dir.” buyurdu. (Beyhakî, Şu’âbü’l-İmân, c. 3, s. 355)

 Zilhicce ayının 10 gecesinde ve her zaman ,  namazdan sonra en az 10-70 -100 - 1000 ... kere
istiğfar çekmek af ve mağrifete ve bir çok musubete karşı kalkan olacaktır.
Belaya, Rızık Darlığına, işsizliğe hastalıklara karşı şifa olacaktır.


1- "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît.biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr"
لَاۗ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرٖيكَ لَهُ * لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيٖى وَ يُمٖيتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدٖيرٌ
MANASI: Allahtan başka ilah yoktur. o tektir onun hiçbir ortağı yoktur mülk ona aittir hamd ona mahsustur,diriltir ve öldürür,tüm hayırlar onun kudret elindedir o herşeye hakkıyla gücü yetendir.
Fazileti: 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, yer halkından hiçbirine yazılmaz.O kul , kıyamet günü en fazla hasenenin sahibi olur.
Reklam:

2-  "Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleda" 
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرٖيكَ لَهُ * اِلٰهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا
MANASI: Ben şahitlik ederimki Allahtan başka ilah yoktur,o tektir hiçbir ortağı yoktur,Tek bir ilahtır,herşey ona muhtaçtır o hiçkimseye muhtaç değildir hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.
Fazileti: 100 kere okuyana Allah-u Teala bir milyon hasene yazar, bir o kadar da günahlarını siler ve onun cennette derecesini on bin derece yükseltir.

3- "Eşhedü en Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr"

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرٖيكَ لَهُ * لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيٖى وَ يُمٖيتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدٖيرٌ
MANASI: Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur; Mülk o'nundur, hamd o'na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Allah hiç ölmeyecek olan tek diridir.Bütün hayırlar onun dilemesiyledir.Ve o herşeye hakkıyla gücü yetendir.
Fazileti: 100 kere okuyana Gökten yetmişbin melek gelir , elleri açık bir halde inerler ve bu zikiri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

4-  "Hasbiyallahu ve kefâ. Semi'allahu li-men deâ. Leyse verâ-Allahi muntehâ"
حَسْبِىَ اللّٰهُ وَ كَفٰى* سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا * لَيْسَ وَرَاۗءُ اللّٰهِ مُنْتَهٰى
MANASI: Allah yeter artar.Allah dua edeni işitir.Allahtan gayrı varılacak yer yoktur.Dua edenin duasını kabul eder.Rızasını kazanmak için uğruna mücadele edilen tek ALLAH’DIR.
Fazileti: 100 kere okuyanı melek alıp , Melek alıp Rahman Te'ala'nın huzuruna koyar.Rahman Te'ala o anda o okuyana nazar buyurur.Allah-u Te'ala 'nın kendisine bir defa tecelli bulunduğu kişiyse asla bedbaht olmaz.

5-  "Allahumme lekel hamdu kame negu lu ve hayran mimma negulu , Allahumme leke salati ve nusuki ve mahya ya ve memati ve leke Rabbi turasi ,Allahumme inni euzu bike min azabil-kabri ve min şetetil-emr,Allahumme inni es eluke min hayri ma tecri bihirrihu."
MANASI: Ey Allah senin buyurduğun gibi hamdler sana mahsustur.Bizim hamdimiz sana yakışmıyor.Sen kendini nasıl biliyorsan senin istediğin gibi hamd sana olsun.Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun.Biz nimetinin kadrini bilemiyoruz.Azametini takdir edemiyoruz.Ya Rabbi namazım,kurbanım,hayatım,ölümüm her şeyim sana ait.Ne İbadet yapıyorsam senin yardımınla yapıyorum.Yarabbi ne bırakıyorsam sana aittir.ben faniyim.Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum.Ya Rabbi dağınık işlerden sana sığınıyorum.Ya Rabbi kalbimi ve aklımı sende topla, rızanda topla.Ya Rabbi rüzgarın getirdiği felaketlerden sana sığınıyorum
Fazileti: Hz.İsa ' ya sorulduğunda açıklayamacağını söylemiştir.


"La ilâhe illa ente subhâneke innî kuntü mine'z-zâlimîn"

"Allahumme ekfinî bi helâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike an men sivâke"


Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)
Medya Hesapları:
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/c_ahmethoca
Web Site : http://www.cubbeliahmethoca.tv
Alışveriş: https://www.herseybusepette.com/   Resimlerin Kaynağı
Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)
Disqus Comments