30.8.19

HİCRİ YILBAŞI - Hicri Sene Sonu Duası

Hicri Sene Sonu Duası
31 AĞUSTOS-2019 - Cumartesi Hicri Yılbaşı
1 MUHARREM 1441

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ amiltühû fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhu ve lem terdahu ve nesîtühû ve lem tensehû ve halümte aleyye ba'de qudratike alâ uqûbetî ve deavtenî ilettevbeti minhu ba'de cerâetî alâ ma'sıyetik. Allâhümme feinnî estağfiruke minhu fağfirlî vemâ amiltü fîhi min amelin terdâhu veveadtenî aleyhissevab. Fe es-elükallâhümme yâ Kerîmu yâ Zel celâli vel ikrâm. En taqbelehû minnî ve lâ teqta-a racâî minke ya Kerîm. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. 


Ey Allâh! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir
kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye
kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.
Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla
Ey Kerem sahibi' Ey celâl ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaad
ettiğin hangi ameller bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin
ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed'e ve âl-i ashabina salât-ü selâm eyle' dersen şeytan:'Biz, bir sene
yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi' deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.(Safuri)


Disqus Comments