22.8.19

Es Semi isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Her şeyi en iyi işiten" anlamına gelen Es Semi Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? Es Semi Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere Es Semi ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...


"Her şeyi en iyi işiten" anlamına gelen Es Semi Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? Es Semi Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere Es Semi ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...      
Semî : سميع
Es-Semî : السميع
Ya Semî : يَا سَم۪يعُ
“Allah işitendir, görendir.” 
Nisa Suresi : 134. Ayet
Es-Semî İsminin Anlamı
Es-Semî: Rabbimiz gizli açık her şeyi işiten’dir duyan’dır. Alllah Azze Ve Celle aklınızdan geçeni kalbinizden geçen o gizli sesi işitir duyar.
Es-Semî: Duyan o işiten o’dur. O kâinat aleminde bulunan bütün sesleri duyup işiten’dir. O’na yapılan duaları duyandır, anlamlarına gelir.
Es-Semî : İşitmeye konu olan her şeyi duyup hakkıyla işiten O’dur.
Es-Semî : Bütün her şeyi işitendir.
Es-Semî : Hakkıyla İşitip duyan O’dur.
BismillahirRahmanmanirRahim
“Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.”
Mümin Suresi : 20. Ayet
Es-Semî esmasının ebced değeri ve zikir saati
Zikir Adedi: 180
Zikir Günü: Perşembe’dir.
Zikir Saati : Müşteri
Sabah güneş doğduğu vakitte
İkindi güneş tepe noktası vaktinde,
Bu esma-ı zikir zikir saatlerinde ve her vakitte ‘Es-Semî – Ya Semî’ diyerek çekilir. Bu esma çekildikten sonra dua edilir.
 Es-Semî İsminin Tefekkürü
Sem, kelime olarak duymak, işitmek anlamlarına gelen arapça kökenli bir sözcüktür. Allah’ın isimlerinden olan Es-Semi ise, dünya semasındaki her sesi işitme kuvvetine sahip olan, her şeyi duyma gücüne muktedir olan, ona karşı gönlümüzden  gizlice yaptığı dua ve zikirleri dahi duyan, işiten anlamlarına gelir.

Cenâb-ı Hakk Semî’dir…
Semi İsmi Geçen Kur’an Ayetleri
“Allah, zulme uğrayanların dile getirmesi dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah Semî’dir, Alîm’dir.”
Nisa Suresi : 148. Ayet
“Yoksa Biz, onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır işitiriz, hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar.”
Zuhruf Suresi : 80. Ayet
“Şüphesiz Allah hakkıyla işiten’dir, hakkıyla bilendir.”
Bakara Suresi : 181. Ayet
“Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
Hadîd Suresi : 2. Ayet
“Evet Allah o kadının dediğini işitti ki kocası hakkında seninle mücadele ediyor ve Allah’a şikayet ediyordu. Allah da konuşmanızı dinliyordu, çünkü Allah işitir, görür.”
Mücadele Süresi : 1. Ayet
“İçine atıldıkları vakit onun öyle bir hıçkırışını işitirler ki kaynıyordur.”
Mülk Süresi : 7. Ayet
O aralık Zekeriya, Rabbine dua etti: ” Ey Rabbim! Bana katından temiz bir zürriyet insan eyle, şüphesiz ki Sen duayı işitensin.” dedi.
Âl-i İmrân Suresi : 38. Ayet
Es-Semî Esmasının faydaları, havas ve esrarı
Duaların kabulü için ‘Ya-Semî Celle Celâluhü’ ismini günlük 180 defa zikredilmesi gereklidir.
Zikir Günü olan Perşembe gününde bu ismi şerifi ‘Es-Semî‘ esması sabah kuşluk namazını kıldıktan sonra 500 defa çekildiği takdirde Cenab-ı Zül Celâl onun yapmış olduğu duaları kabul buyurur.
Allah’u Teala’dan gönlünde gerçekleşmesini istediği istek ve muradı olan kişi, ‘Ya Semi‘ ismini gece yarısı olan Teheccüd Namazı öncesi ya da sonrasında 18.000 defa zikrederse Allah’da o kulunu duyup duasına icabet eder. Çünkü teheccüd vaktine yapilan dua ok gibidir, hedefi şaşırmaz…diye buyurmuş Hz. Ömer bin Faruk
‘Ya Semî‘ esması duların kabul olması için günlük 180 defa okunması gerekir.
Dilek, istek, murat için ‘Ya Semî‘ günlük 5 vakit namaz sonrası 100 defa zikredilirse hayırlı bir vakitte duasına ilticap olunur.

Namazda rükudan kalkarken
“Semiallahu limen hamideh”
سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
“Allah, kendisine hamd edenleri işitir”
Rabbenâ lekelhamd : Rabbimiz, hamd sanadır.
Es-Semî  ism-i şerifi Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisidir. Yani işiten ve yarattığı varlıklara işitme özelliği verendir. O’nun işitmesi kulakla değil, kendine özgü kudretledir. Cenab-ı Hak kainatta bütün varlıkların seslerini bir anda işitir ve duyar.
Cenab-ı Hakkın gizli veya açık söylenen her sözü işitir…  O’nun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır. Varlıkların seslerini asla birbirine karıştırmaz ve şaşırmaz. Birinin sesini işitmek, ötekinin sesini de işitmeye mani olmaz.

Es-Semî : السميع
 Yâ Semî : يَا سَم۪يعُ
Es-Semî isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:
Es-Semî  ism-i şerifi zikrine devam eden kimsenin her türlü dileği ve duası kabul olur. İstediğine kavuşur.
5 vakit namazdan sonra 180 kere “Ya Semî’ celle celâlühû” zikrine devam edenin bütün duaları kabul olunur.
Her gün 180 kere “Ya Semî celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimseyi herkes dinler, sözü geçerli olur, mesleğinde ilerler.
Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için “Ya Semiu Celle Celalühü” diyerek 180 kere okunur.
Perşembe günü Duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okuyanın, duası kabul olunur. Devamlı okumayı vird edinen kulak rahatsızlığı görmez.
Es-Semi ismi şerifini, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumaya adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir. İstediği şeye kavuşur.
Herhangi bir kimsenin kalbini kazanmak niyetiyle, Es-Semî  ism-i şerifini aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar bile olsa bunların giderilmesi  niyeti ile, seher vakti 18.000 defa “YA SEMİ” diye zikreden ve her yüz okumasında istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır. Kendine bağlar. Sevgi ve ilgi hasıl olur.

* * *
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾
Vallâhu yakdî bil hakkı, vellezîne yed’ûne min dûnihî lâ yakdûne bi şey’in, innallâhe huves semîul basîr(basîru).
Allah, hak ve adâletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
(Mümin suresi 20. ayet)


مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾
Men kâne yurîdu sevâbed dunyâ fe indallâhi sevâbud dunyâ vel âhırah(âhırati). Ve kânallâhu semîan basîrâ(basîran).
Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Nisa suresi 134. ayet)
* * *
لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾
Lekad semiallâhu kavlellezîne kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu se nektubu mâ kâlû ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın, ve nekûlu zûkû azâbel harîk(harîki).
Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz. (Ali İmran suresi 181. ayet)

Disqus Comments