1.8.19

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) Öğrettiği Korunma Duası 2

Allâhu ekber, Allâhu ekber. Bismillâhi alâ nefsî ve dînî.Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî. Bismillâhi alâkülli şey in a'tânîh.Bismillâhi hayril esmâ. Bismillâhi rabbil ardi vessemâ.Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi dâ'. Bismillâhiftetâhtu ve alellâhi tevekkelt. Allâh. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi ehade.Es'elükellâhümme bi hayrikellezî lâ yu'tîhi ğayruk.Azze câruke ve celle senâuke ve lâ ilâhe illa ent.Allâhümmec'alnî fî iyâzike ve civârike min külli sûin ve mineşşeytânirracîm. Allâhümme innî estecîru bike min külli şey in haleqte ve ahterizu bike minhunn.Ve uqaddimu beyne yedeyye bismillâhirrahmânirrahîm.qul huvellâhu ehad. Ellâhussamed. lem yelid. ve lem yûled.ve lem yekullehu küfüven ehad.ve min halfi ve an yemînî ve an şimâli ve min fevqî ve min tahtî. 


Allah en büyüktür. Allah (her şeyden) daha yücedir.Canımın ve (itikadımın korunmasıniyetiyle)dinimin üzerine Allah'ın adını okuyorum.Ailem ve malım üzerine Allah'ın adını zikrediyorum.Rabbim'in bana vermiş olduğu her şey üzerine Allah'ın adını okuyorum.
İsimlerin en hayırlısı olan Allah'ın adıyla (Rabbim'e iltica ediyorum.)Yerin ve göğün Rabbi olan Allah'ın adıyla (O'na yalvarıyorum).O Allah'ın ismiyle (O'na sığınıyorum) ki O'nun ismiyle olana hiçbir hastalık zarar veremez.Allah'ın adıyla (dua etmeye) başladım ve ancak Allah'a güvendim.Benim Rabbim ancak Allah'tır, Allah ki hiçbir kimseyi O'na ortak koşmam.Ey Allah’ım! Ben Senden (sınırsız ve sonsuz) hayırların hürmetine; Senden başka hiçbir kimsenin veremeyeceği hayırlarından (bana münasip olanı) isterim.Güvencen çok güçlüdür, övgün çok büyüktür, Senden başka hiçbir ilah yoktur.Ey Alla h’ım! Sen beni; her kötülüğe ve (rahmetinden) kovulmuş şeytana karşı, Senin korumanda ve himayende eyle.Ey Allah’ım! Yarattığın her şey(in şerrin)den Senin (himayen)le eman istiyorum ve bunlardan ancak Seninle korunuyorum.Ben önümde: 'O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle! De ki: 'O, Allah'tır,Ehad'dir.Ancak Allah Samed'dir (hiçbir kimseye muhtac olmayıp herkes Kendisinemuhtac olandır).O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir kimse O'na denk de olmamıştır.' (mealindeki İhlas Süresi'ni okuyup) takdim ediyorum.Arkamdan da, sağımdan da, solumdan da, üstümden de ve altımdan da(aynısını takdim edip bununla her şerden Rabbim'e sığınıyorum). Amin!

Faziletleri 

Süyuti (Rahimehullah) "el-Hasaisu'l-kübra." isimli eserinde şu nakilde bulunmuştur:İbni Sa'd (Rahimehullah)’ın, Eban ibni Ehi Ayyaş (Radıyallahu Anh)’dan rivayete göre:Enes ibni Malik (RadıyaIIahu Anh) geride geçen sözleriyle Haccac-ı Zalim'i kızdırdığında Haccac onu tehdit edince,Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) ona:Heyhat! Sen bana ne yapabilirsin ki?! Büluğ çağıne erdiğimde burnum irileşip sesim kalınlaşınca Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana öyle kelimeler öğretti ki: 

 Onları okuduğum zaman ne bir zorbanın, ne de bir inatçının azgınlığı bana zarar veremez.Üstelik bütün isteklerim kolayca yerine gelir ve tüm müminler beni sever, dedi.Haccac onu kendisinden öğrenmek isteyince "Sen buna ehil değilsin." diyerek onureddetti.Daha sonra Haccac ona iki oğluyla beraber iki yüz bin dirhem gönderip,Yaşlı adama iyi davranın, belki o kelimeleri ondan öğrenirsiniz, dediyse de hiçbiri bir şey öğrenemediler.Sonra Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) vefatından üç gün önce kendisinde hakkı bulunan Eban (Radıyallahu Anh)’a bu kelimeleri öğretti ve ona:Sakın bu duayı ehli olmayana öğretme, diye tenbihte bulundu ki o dua şudur:(Yukarıdaki Dua) 


 Kaynak :
Sosyal Medya Hesapları:Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/ 
 
Disqus Comments