22.8.19

El Kayyum isminin faziletleri nelerdir? - Esmaül Hüsna

Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan Kayyum zikri 'Varlıkları diri tutan zatı ile kaim olan' manasına gelmektedir. El Kayyum Esması hangi durumlarda okunur? El Kayyum esmasının ebced değeri ve zikir vakti ne zamandır? Sizler için El Kayyum esmasını araştırdık. İşte El Kayyum esması hakkında bilmeniz gerekenler...Esmaül Hüsna


Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan Kayyum zikri 'Varlıkları diri tutan zatı ile kaim olan' manasına gelmektedir. El Kayyum Esması hangi durumlarda okunur? El Kayyum esmasının ebced değeri ve zikir vakti ne zamandır? Sizler için El Kayyum esmasını araştırdık. İşte El Kayyum esması hakkında bilmeniz gerekenler...Esmaül Hüsna  
En güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içerisinde büyük faziletler barındırır. Her ismin ayrı fazileti vardır.Bu yazımızda El Kayyum Esmasının faziletlerini bulabilirsiniz. El-Kayyum Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren. El-Kayyum Gökleri, yeri, her şey’i ayakta tutan…
Kayyûm, kâim’in mübalâğasıdır. “Her şey üzerinde kâim” demektir. Bunun mânası “Bir şey’in kıyâmı, yani, bir varlık sâhibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren” demektir.
Allah Teâlâ, her şey’in mukadder olan vaktine kadar durması için sebeblerini ihsân etmiştir. Onun için herşey Hak ile kâimdir.
El-Kayyum
El-Kayyûm : القيّوم  Yâ Kayyûm : يَا قَيُّومُ
Cenab-ı Hak buyuruyor.
“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. “ (Bakara, 255)
“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.” (Furkan, 58)
Allah zatı ve yüceliği ile vardır; her şeyin var olması, varlığını sürdürmesi, ayakta durması O’nun varlığına bağlıdır.
Kur’an-ı Kerim’de Hay ismi ile çoğu zamanda birlikte zikredilir. Bu isimlerin,  “İsm-i A ‘zam” olduğu da söylenmiştir.


Bu ismin çeşitli tanımlamaları vardır:
Katede’nin görüşü: Kayyûm, yaratıklarını koruyup idare eden, işlerini düzenleyendir.
Hasan Basri: Kayyûm, iyi ya da kötü yaptıklarının karşılığını vermek için her canlının başında duran ve onu gözetleyendir. O, her şeyi bilir ve hiçbir şey  O’na gizli kalmaz.
El-Hattabi: Kayyûm, sonu olmayan ve varlığı daim olandır
Kayyûm, Allah’ın kusursuz güç, kuvvet ve üstünlüğe sahip olduğunu gösterir. O, yalnız başına kâimdir. ayakta kalmak için hiçbir yönden kimseye ihtiyacı yoktur. O, kendi kendine yetendir ve başkasına muhtaç değildir. O’nun dışında her şey O’na muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan ve koruyan O’dur. O’nun desteği olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez. Bu, O’nun  mükemmel gücünü gösterir.
O öyle bir hayy ve kayyumdur ki, O’nu ne gaflet basar, ne uyku; daima âlim, daima her şeyden haberlidir. Göklerde ve yerde, yukarılarda, aşağıda ne varsa O’nun; görünür, görünmez, bütün varlık O’nun mülküdür. Tüm sebeb O, tüm gaye O, herşeyin maliki olan O; Allah’ın mülkü olan bu yaratıklardan kimin haddi ki Allah’ın izni olmaksızın yüce huzurunda şefaat edebilsin, bu halde hangi budaladır ki Allah’ın emri olmadan bunların birinden şefaat dilenebilsin. Çünkü Allah yukarıların aşağıların, önlerindekini ve arkalarındakini, geçmişlerini, geleceklerini bildiklerini ve bilmediklerini bilir, O’nun ilminden gizli hiçbir şey yoktur. Bunlar ise O’nun bildiklerinden hiçbirini bilemezler. Ancak dilediği kadarını kavrayabilirler.
Allah dostlarının tecrübe edip kabul ettiklerine göre, “Ya Hayyu yâ Kayyûm, lâ ilâhe illâ ente” (Ey diri ve kâim olan! Senden başka ilâh yoktur) duasını okuyan ve bunu tekrarlayan kimsenin kalbi ve aklı dirilir. Bu iki isimle yardım dilemek sıkıntılardan, dert ve kederlerden, zorluk ve darlıklardan kurtulmak ve isteklere kavuşmakta daha etkilidir.
El Kayyum Ebced değeri ve zikir saati:
El-Kayyum esmasının zikri (156) adettir.
Zikir saati Müşteri,zikrin günü Perşembe‘dir.

El-Kayyum Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı
El-Kayyum ism-i şerifi, işlerinde başarılı olmak, rızık genişiliği, düşmanlara galebe çalmak ve ilahi yardım için “Ya Kayyum Celle celalühü” diyerek 156 kere okunur.
El-Kayyum ism-i şerifi, boş bir mekanda hergün 16 kere “Ya Kayyum Celle celalühü” diyerek okuyan unutkanlıktan kurtulur, hafızası kuvvetli olur, kalbi nurlanır.
Uykusu çok olanın başının üzerine “Elif Lam Mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum” okunursa, çok uyumaktan kurtulur.
Kalbinin diri kalmasını isteyen kimse her gün 40 defa “Ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ente” zikrine devam ederse kalbi dirilir. Nurlanır.
Bu ismin zikriyle uğraşan kimse,mutluluga erer,istediğine kavuşur.
Bu ismin zikrine her gün (780) defa devam eden  kimse,her tuttuğu iş kolayca hallolur.her yerde herkes tarafından sevilir,sayılır.ilği ve itibar görür.
YA HAYYU YA KAYYUM ismini her gün güneş doğarken ZÜHRE  saatinde ,vekfi üzerinde iken (174) veya (870) defa zikreden kimse kısa zamanda bir çok olağanüstü hallere vakıf olur.birtakım gizli sırlar,özellikle yıldızların esrarı kendisine açılır.yerin ve denzilerin altında olup biten birtakım olaylardan ve uzayın derinliklerindeki esrarengiz şeylerden haberdar olur.İnsanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nufuz edebilir.
EL- KAYYUM;Gökleri ve yeri,bütün mahlukatı ayakta tutan.Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde Allah’ın, HAYY VE KAYYUM olduğu birlikte zikredilmektedir.Bunlardan biride hemen herkesin bildiği ve her gün okuduğu AYET’EL-KÜRSİ’dir.
Allah’tan başka ilah yok.Hayy’dır O,sürekli diridir.Kayyum’dur O,kudretin kaynağıdır.ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ,ne de uyku.
Disqus Comments