13.8.19

Bu İsmi Şerifleri Sabah Namazından Sonra 100 Kere Okuyanın Murâdı Kesinlikle Gerçekleşir


 Bu İsmi Şerifleri Sabah Namazından Sonra 100 Kere Okuyanın Murâdı Kesinlikle Gerçekleşir

OKUNUŞU:

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Yâ qadîmu Yâ qâimu Yâ dâimu Yâ ferdü Yâ vitru Yâ samedü Yâ ehadü Yâ vâhidü Yâ hayyu Yâ qayyûmu Yâ Halîmu Yâ zel celâli vel ikrâm."

Rahman ve Rahim olan Allâh'ın adıyla(dua etmeye başlıyorum). O pek ve çok büyük
olan Allâh'ın yardımı olmadan hiç bir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur.
Yâ Kadîm(varlığının başlangıcı olmayan) Ey Kâim (her şeye murakıb olan)! Yâ Dâim (ebediyyen var olacak olan)! Yâ Ferd (tek olan)! Yâ Vitr (bir olan)! Yâ Samed (kimseye muhtaç olmayan)! Yâ Ehad! Yâ Vâhid Yâ Hayy (diri olan) Yâ Kayyûm (her varlığı ayakta tutan)! Ey Halîm (Acele etmeyen)! Ey Celâl ve ikram sahibi!

(Buni,Şemsü'l-me'arif's-suğra,48,66-67)

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Resmi hesapları
Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...
 https://www.herseybusepette.com/
Disqus Comments