28.8.19

Bu Duayı Yaptıktan Sonra Ne İstersen Verilecek, Ne Dua Etsen Kabul Edilecek

Bu Duayı Yaptıktan Sonra Ne İstersen Verilecek, Ne Dua Etsen Kabul Edilecek
Bir keresinde Rasulüllah (S.A.V.)

Allâhümme innî es'elüke bi ennî eşhedü enneke entellâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.

"Ey Allâh! Muhakkak ki ben Senden başka hiçbir ilah olmadığına, Senin Tek olani bir olan,
hiçbir kimseye muhtaç olmayan, doğurmamış,doğrulmamış ve Kendisine denk hiç kimse bulunamamış yüce Allâh olduğuna şâhitlik ediyor olmam vesilesiyle (dualarımın kabulünü)
Senden istiyorum" diye dua eden bir adam

Bunun üzerine Rasûlüllâh (S.A.V.) canım (kudret) elinde olan Zât'a yemin olsun ki
(bu kişi) Allâh- u Te'âlâ'ya ism-i Azam'ı (en büyük ismi) ile dua etti ki, onunla
kendisine dua edilince kabul eder ve onunla istenildiği zaman (Allâh-u Te'âlâ verir) buyurdu.


Tirmizi,De'avat:64, no:3475,5/515;ibni Mace, Du'a:9, no:3857,2/2167

 Kaynak : Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi -
Cübbeli Ahmet Hoca http://cubbeliahmethoca.tv/
https://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
http://www.herseybusepette.com/ TUANA ÇARŞI
Disqus Comments