19.8.19

Allâh-u Te'âlâ'nın Kendileri İle Dua Edilmesini En Çok Sevdiği İsm-i Şerîfler

Allâh-u Te'âlâ'nın Kendileri İle Dua Edilmesini En Çok Sevdiği İsm-i Şerîfler
Huzeyfe ibni'lYemân (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır.
Bir kere Cibrîl, Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek Yâ Muhammed! Bana senden daha sevgili olan hiçbir peygambere gönderilmedim. Sana Allâh'ın isimlerinden bazı isimler öğreteyim miki onlar Allâh-u Te'âlâ'nın,kendileriyle Zâtına dua edilmesi en çok sevdiği isimlerdir.
(Bu isimleri okumak istersen) de ki:

Yâ nûrassemâvâti vel ard. Yâ zeynessemâvâti vel ard. Yâ cebbârassemâvâti vel ard. Yâ imâdessemâvâti vel ard. Yâ bedîassemâvâti vel ard. Yâ tâcessemâvâti vel ard. Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ sarîhal müstasrıhîn. Ve yâ ğıyâsel müsteğîsîne vel müntehel âbidîn. El müferrice anil mekrûbîn. El müravviha anil mağmûmîne ve mücîbe duâil mudtarrîne ve kâşifel kürabi ve yâ ilâhel âlemîn. Ve yâ erhamerrâhimîn. Menzûlün bike küllü hâceh. 

Ey gökleri ve yeri (güneş ve ayla) nurlandıran! ey gökleri ve yeri (yıldızlarla ve burçlarlarla) süsleyen! ey göklerin ve yerin (ve onlardaki herşeyin işlerini yoluna koyan) Cebbâr! Ey gökleri ve yeri ayakta tutan! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey gökleri ve yeri (onlarda yarttığı güzelliklerle) taçlandıran.

Ey Celâl (heybet) ve ikrâm(lütuf) sahibi! Ey feryat edenlerin imadadına yetişen! Ey yardım isteyenlere imdad eden,ibadet edenlerin nihâî hedefi olan ,dertlilerden sıkıntılarını bertaraf eden, kederlileri rahatlatan, darda kalanların icabet eden ve dertleri açan!
Ey âlemlerin İlâhı! Ey merhametlilerin en acıyını!
Bütün ihtiyaçlar ancak Sana arz edilir.


(İşte bu isimleri zikrettikten sonra Rabbine hâcetini arz eyle)
(Heysemî, mecma'u'z-Zevâîd,no:17396,10/284)


 Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)

Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/
Disqus Comments