6.7.19

Tehlil Zikri

 Bu zikirlerin bir kere (tilavet edilme)si dahi (sevap bakımından)
dünya ve ahiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her
şeyin kat katına denktir.
(Muhammed İsma'il inbi Muhammed en-Nüvvâb,Tercümetü hâzi'l-ehzab,Mecmu'a Şerife Hâmişi,sh:143-144)


Lâ ilâhe illallâh Muhammedun rasûlullâh fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vesiahu ilmullâh.

(Ey Allâh) Allâh'tan başka hiç bir ilah yoktur. Muhammed(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh'ın Rasulü'dür (zikrini) her an ve nefes, Allâh-u Te'âlâ'nın ilminin kapladıkları sayısınca (tekrar ediyorum).

Kaynak : Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi -
Cübbeli Ahmet Hoca 

http://cubbeliahmethoca.tv/
https://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
http://www.herseybusepette.com/ TUANA ÇARŞI

Disqus Comments