30.7.19

“Lekad caekum “Esrarı.. TEVBE SURESİ – 128-129. Ayetlerin Fazileti

“Lekad caekum “Esrarı.. TEVBE – 128-129. Ayetlerin Fazileti
“Lekad caekum “Esrarı..
Lekad caekum
 TEVBE SURESİ– 128-129. Ayetlerin Fazileti
سْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾   
Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.

 
“Lekad caekum resülun min enfusikum aziz(azizun), aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu-minine raüfun rahim(rahimun). TEVBE – 128
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü(hasbiyallahu), la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim(azimi).” TEVBE – 129

Her türlü sıkıntı,ani ölüm,deprem her türlü derdiniz ve muardınız için okuyun.
Bir kimse hergün 7 kere Tevbe suresinin son iki ayetini okumayı vird edinirse,ölüm o kimsenin yolunu kesemez. Bu tertibe devam ettiği sürece hayatı da devam eder.

”Allah dilediğini siler dilediğini bırakır.Ana kitap(Levh-i Mahfuz) O’nun katındadır.”
(Ra’d suresi ayet 39)

İmam -ı Gazali(ks) ,Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri (ra)
Hazretlerinden rivayet ederek diyor ki;
” Ashabının ve tabiinin ileri gelenlerinden bir cemaat ”Lekad caeküm ayetinden başlayıp surenin sonuna kadar okumayı vird haline getirmişlerdi.
Bu tertibe devam ederek kendilerini belalara karşı koruma altında bulunduruyorlar.
Allah Teala(cc) onlara çok rızık veriyor,nice isteklerine nail oluyorlar,düşmanlarının fenalıklarını üzerlerinden kaldırıyorlar, Allah Teala’ya (cc) daha yakın olma fırsatını buluyorlar,O’nun nice sırlarını bu ayetlerin bereketiyle kavrıyorlardı” buyurmuştur.
Havas ilmiyle meşgul olan alimlerden bir kısmı bu iki ayeti her gece 33 defa okumayı vird edinmişlerdir.
Bu miktar bazen 41e çıkarılmış,bir muradın hasıl olmasını isteyenler bu iki ayeti 100 kere veya 313 kere okumuşlardır.
1000 kere okuyanda olmuştur. Ebced hesabına göre 6865 kere okumak gerekir.
Dünya ve ahirette her maksada erebilmek için.

Disqus Comments