30.7.19

Hz. Enes (Radiyallahu Anh)'a Öğretilen Korunma Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi hayril esmâ. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi ezâ. Bismillâhil kâfî. Bismillâhil muâfî. Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey'un fil ardi ve la fissemâ, ve hüvessemîul alîm. Bismillâhi alâ nefsî ve dînî. Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî. Bismillâhi alâ külli şey in a'tânîh. Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber. Eûzu billâhi mimmâ ehâfu ve ahzer. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi şeye. Azze câruke ve celle senâuke ve teqaddeset esmâuke ve lâ ilâhe ğayruk. Allâhümme innî eûzu bike min külli cebbârin anîdin ve şeytânin merîdin ve min şerri qadâissûi ve min şerri külli dâbbetin ente âhizun bi nâsıyetihâ. İnne rabbî alâ sıratım mustaqîm. Âmîn.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (dua etmeye başlıyorum). İsimlerin en hayırlısı olan Allah'ın adıyla (Rabbim'e iltica ediyorum.) O Allah'ın ismiyle (O'na sığınıyorum) ki O'nun ismiyle olana hiçbir eziyet zarar veremez. Kafi (her zor işe karşı yeterli gelen) ismiyle (O'na tazarru ediyorum.) Mu'afi (afiyet veren) ismiyle (sıkıntılarımdan kurtarıp afiyete kavuşturmasını istiyorum).
O Allah'ın ismiyle (O'na dua ediyorum) ki O'nun adıyla olana yerde ve gökteki hiçbir (şerli) şey zarar veremez. O hakiki işiten ve (her şeyi) bilendir. Canımın ve dinimin üzerine Allah'ın adını okuyorum. Ailemin ve malımın üzerine Allah'ın adını zikrediyorum. Rabbim'in bana vermiş olduğu her şeyin üzerine Allah'ın adını okuyorum. Allah en büyüktür. Allah (her şeyden) daha yücedir. Allah ziyade büyük olandır. Korktuğum ve sakındığım her şeyden Allah-u Te'ala'ya sığınırım. Allah benim Rabbim'dir, O'na hiçbir şeyi şerik (ortak) koşmam. (Ey Rabbim!) Güvencen çok güçlüdür, övgün çok büyüktür, esma-i şerifen çok mukaddestir. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey Allah! Şüphesiz ben; her türlü inatçı zorbadan, azgın şeytandan, kötü takdirin şerrinden ve alın saçından yakalamış bulunduğun her canlının şerrinden Sana sığınırım. Şüphesiz benim Rabbim (her yaptığı işte ve tüm kaderlerinde) dosdoğru bir yol üzeredir. Amin!

Zamanı Sayısı Hergün Sabah 1 Kere

Faziletleri 

Halebi (Rahimehullah) "Hallü'l-'ıkal" adlı eserinde şu nakilde bulunmuştur: Abdullah ibni Eban es-Sekafi şöyle anlatmıştır: Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) ile Haccac ibni Yusuf es-Sekafi (Haccac-ı Zalim) arasında geçen uzun bir kıssanın sonunda: Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)’ın bu cesaretini gören Haccac: Peki sen neye güveniyorsun? deyince, Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh): Çünkü Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana bir dua öğretti ve: Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona (bir zarar verme) yolu yoktur. buyurdu. Ben de bu sabah bu duayı yapmıştım.' diye cevap verdi. Bunu duyan Haccac: Bu duayı bana da öğretsene, deyince, Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh): Sen hayatta olduğun müddetçe bu duayı herhangi birisine öğretmekten Allah-u Te'ala'ya sığınırım, dedi Sonra Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) vefatına yakın bu duayı etrafındaki kardeşlerine öğretti.

Kaynak :
Sosyal Medya Hesapları:Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/ 
Disqus Comments