8.7.19

Ahmed İbni İdris(Kuddise Sirruhu) Ya Ait Zikredilecek Kıymetli Bir Zikir

 Virdlerin Fatihası kabul edilen bu takdim duasının esasen İbni Abbas (R.A.) dan gelen bir hadisi-i şerifte Ayete'l-Kürsi'nin başında okunması tavsiye ediliyor ve bu durumda kazınalacak sevap hakkında Allâh-u Te'âlâ ' nın :
Şüphesiz yirmi dört saat olan gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana yetmiş milyar hasene(sevap) yükselir ve Sur'a
üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazamakla meşgul olurlar" buyurduğu rivayet ediliyor.(Hakim,Tizmizi)


"Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev qad kân. Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih."

"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla !
Ey Allâh! Şüphesiz Ben Sana her nefesin,her saniyenin, gök elinin ve yer halkının her göz kırpmasının ve Senin ilminde olmuş yada olacak diye bilinen herşeyin öncesinde şu zikri takdim ediyorum.
İşte bütün bunların öncesinde Sana şunu takdim ediyorum ki.."

Kaynak : Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi -
Cübbeli Ahmet Hoca 

http://cubbeliahmethoca.tv/
https://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
http://www.herseybusepette.com/ TUANA ÇARŞI

Disqus Comments