27.6.19

YA ALLAH (C.C.) Fazileti Nedir ?

Allah ismi Cenab-ı Hakkın tüm isimlerini kendisinde toplayan Esmaül Hüsnasıdı.

Esmaül Hüsna içinde birinci sırada yer alan ve yüce Rabbimizin ismi Allah lafzının manası nedir, nasıl tefsir edilir? Allah (cc) ismini zikretmenin faziletleri nelerdir, inanan kişiye bu zikir neler katar? Kulunu yaratan ve gözeten Allah'a hamdü senalar olsun, Hz. Peygamber'e salat ve selam olsun.

Esmaül Hüsna içinde birinci sırada yer alan ve yüce Rabbimizin ismi Allah lafzının manası nedir, nasıl tefsir edilir? Allah (cc) ismini zikretmenin faziletleri nelerdir, inanan kişiye bu zikir neler katar? Kulunu yaratan ve gözeten Allah'a hamdü senalar olsun, Hz. Peygamber'e salat ve selam olsun.
Allah (C.C) Esmaül Hüsna'sının  anlamı, faziletleri ve faydaları nedir? Allah Esmaül Hüsna'sınıa anlamı, Allah isminin Arapça-Türkçe yazılışı ve Allah isminin tefsiri nasıldır? 

ALLAH (Celle Celalühü)
Kendisinden başka İlah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan (yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu demektir.

Allah Esmaül Hüsna'sının  anlamı
İnsanı, dünyayı, kainatı, görünen ve görünmeyen bütün varlıkların yaratıcısı. Bu yüzden 'Allah' ismi şerifi, Allah’ın diğer isim ve sıfatlarından farklı olarak, özel bir yere ve anlama sahiptir. Zira O, Allah’ın zatına mahsus, eşi, benzeri, taklidi, kökü veya türevi, yani çoğulu veya tekili olmayan bir özel isimdir. Allah’tan başka hiçbir kimseye hiç bir varlığa bu isim verilemez.
Allah Esmaül Hüsna'sının tefsiri
Allah ismi Cenab-ı Hakkın tüm isimlerini kendisinde toplayan bir esmadır. Şöyleki Arapça ifadesindeki Allah kelimesinin başındaki elif çıkarılsa “lillah” kalır, bu da Allah’ı ifade eder. Lillah kelimesindeki 'L' yani Lâm çıkarılsa 'ilah' kelimesi kalır. Hatta bu Lâm dahi çıkarılsa ki “Hu” yani Huve ismi kalır. Bu da Cenab-ı Hakkın bir ismidir.
ALLAH (C.C) ism-i şerifi bütün Esma-ül Hüsna’ların anlamını kendinde toplayan İsm-i Azam’dır.
Bu isim, yüce Allah’ın Celal ve aynı zamanda Zat ismidir. Allah ismi cami, yani toplayıcıdır. Bütün isim ve sıfatların sırrı bu mübarek isimde toplanmıştır.
'Allah' ismine Lafza-i Celal denir. Diğer bütün isimler Lafza-i Celal’e sıfat olur, fakat o, hiçbir isme sıfat olmaz.
Allah Esmaül Hüsna'sının ebced değeri ve zikir saati:
Ebced değeri ve zikir sayısı; 66
Zikir günü; Pazar
Zikir saati; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)
Zikrederken sadece 'Allah' demek, zikrin nezaketine uymadığı için ona çağırma, seslenme, yardım isteme eki olarak nîda harfi olan 'ya – ey' eklenerek 'ya Allah' şeklinde zikredilmelidir.
Lafza-i  Celal’in bir çok faydaları ve özellikleri, havas kitaplarında sayılmıştır.Bunların bir çoğu tecrübe edilerek nakledilmiştir.Bunlardan bir kısmı aşağıda verilmektedir.

1000 defa Allah Zikrinin Faziletleri

- Cuma namazından önce hali bir yerde oturup:
"Yâ Allâh, Yâ Hu"  diyerek yüz defa zikreden kimse istediği şeye nail olur. Bindefa okuyanın imanı kuvvetlenir. Düşmanları heybetinden yüzüne bakamaz.


İmam-ı  Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 kere 'Ya Allah' ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
Her gün 1000 defa 'Ya Allah' ism-i şerifini zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
Cuma günü, Cuma namazından önce 100 kere 'ALLAH' diyen kimsenin istediği arzular ve istekler yerine gelir.
Yüce Allah’ın bu cami (toplayıcı) ve şerefli ismi bir hastaya 200 defa okunsa, hastanın eceli gelmemiş ise şifaya kavuşur.
Her kim 'Ya Allah' ism-i şerifinin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.
Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğuktan müteessir olmaz.
Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa Lafza-i Celali yazıp yağmur ya da  kaynak suyu ile yazı silinene kadar bekleyip hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
Her namazdan sonran 100 kere Kelime-i tevhidi 'LÂ İLÂHE İLLALLAH' okuyan kimse, gaflet, unutkanlık ve kalp kasvetliğinden kurtulur.
İnsan, cin, hayvan gibi, hiçbir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.
Allah’ı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi ve saygı duyar, hürmet ve ikram eder. Önemli ve sözü dinlenen kimselerden olur.
Disqus Comments