20.5.19

Sabah Akşam Okuyanı Şeytandan Koruyan Dua

Ebu Zür'a (R.A.) dan nakledildiğine göre;
Ebu Hureyre (R.A.) ın kendisi ile yaptığım bir yazışmada
ki kaydına ve daha sonra karşılaştığımda bizzat
bana anlattığına göre sabah akşam şu sığınma duasını
üç kere okuyan kişinin
etrafında şetan dolaşamaz ve onu kuşatamaz. O dua şudur.


"Allâhümme innî eûzü bismike ve kelimetikettâmmeti min şerrissâmmeti ve hâmmeh. Ve eûzü bismike ve kelimetikettâmmeti min şerri azâbike ve şerri ibâdik. Ve eûzü bismike ve kelimetikettâmmeti min şerrişşeytânirracîm. Allâhümme innî es-elüke bi esmâike ve kelimetikettâmmeti en tüsalliye alâ nebiyyike Muhammedin ve âlih. Ve es-elüke min hayri ma tü°tî vemâ tüs-el. Ve hayri mâ tuhfî ve hayri mâ tübdî. Allâhümme innî eûzü bismike ve kelimetikettâmmeti min şerri mâ yecrî bihilleylü vennehâr. İnne rabbiyallâhullezî lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm."" Ey Allâh! ben öldüren ve öldürmeyen her türlü zehire sahib canlıların şerrinden Senin ismine ve tastamam olan kelimlerine sığınırım. Ben azabının şerrinden ve kullarının şerrinden  Seinin ismine ve tastamam kelimene sığınırım. Kovulmuş şeytanın şerrinden de tastamam kelimelerine sığınırım.
Ey Allâh! Seinin isimlerin ve tastamam kelimen hürmetine Senden dilerim ki Peygamberin Muhammed (Sallallahu Eleyhi Ve Sellem) 'e  ve Ehl-i Beyt'ine salât edesin. Ben Senden verdiğin ve istendiğin şeylerin hayırlarından istiyorum, gizlediğin ve âşikâr ettiğin şeylerin hayırlarından da istiyorum.Ey Allâh! Gecenin ve gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden Senin ismine ve tastamam kelimene sığınıyorum. Şüphesiz benim Rabbim Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan O yüce Ey Allâh'tır. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O büyük Arş'ın Rabbi de ancak O'dur"

(Ebu Talib el-Mekki,Kutu'l-kulub, s:8 ) 

Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)

Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/

https://www.laleguldergisi.com/

 
Disqus Comments