25.5.19

Kadir Gecesini İbadetle Nasıl İhya Edebiliriz ?

 Kadir Gecesinde Okunan Dua,Zikir,Tesbih, Namaz
 Kadir Gecesinde Okunan Dua,Zikir,Tesbih, Namaz

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı:
(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afva fa’fu annâ (bizi) annî (beni)
Anlamı
Allahım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin
Beni affet (merhamet et)

" Lâ ilahe illallâh el-halimül kerim, Subhanellâh Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azîm."
Bu zikri 3 kere okuyan kadir gecesine yetişmiş gibi olur.

  لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ
"La İlahe İllallah" Bu kelime zikirlerin en faziletlisidir. Günde 100-1000 defa en az
 Anlamı : “Allah’tan başka ibadet edilmeyi hak eden hiçbir ilah yoktur”

 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ
"Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallâhi'l-azîm"
("Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al-lah'ı tenzih ederim")(Buhari, Kitâbu'd-Daavât, 65)
Bir kimse günde 100(yüz) defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır

 "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."
 (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir) (3-7-100 kere okuyalım)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَ لاَ اِلهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

“Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm.”
(Allah şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) (100 kere okuyalım)


OKUDUĞU GÜN VEYA GECEDE YAHUT AYDA ÖLENİN BAĞIŞLANMIŞ OLARAK ÖLMESİNE VESÎLE OLACAK BİR ZİKİR.
Peygamber efendimizden(S.A.V) Cübbeli  Ahmet Hocadan Nakil
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1) La ilahe illallahu vahdehu vallahuekber
2) La ilahe illallahu vahdeh
3) la ilahe illallahu la şerikeleh
4) la ilahe illallahu lahül mülkü velehül hamd
5) la ilahe illallahu vela havle vela kuvvete illa billah.


Resûlullah Efendimiz’in Tövbe ve İstifar duası
Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bir yerde yüz defa:
Rabbiğfir lî ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm: Allahım! Beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin” dediğini sayardık.

Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi
Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî
Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ,
Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi
Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike "


3- Kur'an-ı kerim okumalı.

 - İstiğfar:  "Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb. Yâ zel-celâli vel-ikrâm.”
- Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
- Fatiha-i Şerife
- Ayet'ül-Kürsî

Kadir Suresi;  Mutlaka Hem Namazlarda hemde namaz dışındada okumak güzel olur.


KADİR SURESİNİN OKUNUŞU
BismillahirRahmanirRahıym
1-) İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr.
2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr.
3-) LeyletülKadri hayrün min elfi şehr.
4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min külli emr.
5-) Selâmun, hiye hattâ matle'ılfecr.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik
2.Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
3.Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır
4.Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner
5.O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir.4-  - şöyle bir hadis rivayeti de vardır. Hz. Ali anlatıyor:

Resulullah (asm) bana şunları söyledi: “Sana, okuduğun zaman Allah’ın, senin günahlarını affedeceği bazı kelimeler öğreteyim mi? Şöyle de: ‘La ilahe illallahu’l-aliyyu’l-azim (yüce ve büyük olan Allah’tan başka ilah yoktur), La ilahe illellahu’l-halimu’l-kerim (Halim/kullarına karşı yumuşak davranan ve Kerim/cömert olan Allah’tan başka ilah yoktur), subhanellahi rabbi’l-arşi’l-azim (büyük arşın rabbi olan Allah bütün noksanlardan münezzehtir).”
(Tirmizi, hno: 3504)

 5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

8- Kadir Gecesi Hürmetine Kılınacak iki ayrı Terkipli Namaz

                            Tarif edilen 1. Namaz

Kadir gecesi namazı hakkında İbni Abbas (R.A.) dan Rasulullah (S.A.V.) in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur.
Her kim Kadir Gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fatiha, Yedi kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise, yetmiş kere
Estağfirullâhe ve etûbu ileyh.
derse Allâh-u Te'âlâ kendisini ve anne babasını affeder.
Allâh-u Te'âlâ  cennete melekler gönderir de onlar onlar onun için ağaçlar dikerler,köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendiside bunları görmedikçe dünyadam çıkmaz.

 -----------------------------------------------------------

                          Tarif edilen 2. Namaz 
Kuran’ın HZ Muhammed (S.A.V) indirilmeye başlandığı gece olan ve ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesinde 4 rekat kadir gecesi namazı kılınır.
Kadir Gecesi namazına niyet ederken şunlar söylenir;
"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..
1. Rekatta Fatiha ve İnna Enzelnahu
2. Rekatta Fatiha ve İhlası Şerif
3. Rekatta Fatiha ve İnna Enzelnahu
4. Rekatta Fatiha ve İhlası Şerif okuyarak kılınır

Hangi Terkibi İsterseniz nafile namaz olarak kılabilirsiniz. 
Disqus Comments