29.5.19

Başımıza Gelen Bir Çok Sıkıntının Sebebi Nedir ?

 İnsan farkında veya farkında olmadan büyük ve ya küçük günahlar işler ve işlemeye devam eder.
İşlenen günahlar süslüdür hoşdur çünkü Şeytanı'na yenik düşmüş, onun gütürdüğü yol süslü ve hoş görünür. Dağları ovaları ben yarattım zannıyla KİBİRLENİR, KİBİRLENİR , KİBİRLENİR
şişmeye başlar.İnsanlara tepeden bakar.
Bazı zavallı kişilerde cebi biraz para gördümü kendini kaf dağında görür ve atrafına tepeden bakmaya başlar, kibirlenir, gereksiz harcamalar, dövme yaptırır, kafelerde barlarda etrafına hava atar, zina, içki, kumara, faiz belasına bulaşır. Namaz kılmaz, Oruç Hak getire, zekat vermez , insanları hoş görmez.
Elbette yavaş yavaş sonun başlangıcı zuhur eder.
Farkında olmadan verilenler alınmaya başlar, fark etmez.
Önce geliri azalmaya başlar, türlü belalar musubetler, hastalıklar, borçlar katlanarak devam eder.
Hala akıllanmaz ıslah olmaz bir çoğumuz.
Kimide vardır uyanır. Anlarki ben bir yanlış içindeyim RABBİNE YÖNELİR el açar tövbe eder.
Günahlardan el çeker. Kurtuluş Rabbininin kapısında, Peygamberimiz (sav)'in öğretilerine elinden geldiğince uyarsa Rabimizin yardımı gelir.

Âl-i İmrân Suresi - 160 . Ayet Tefsiri
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

﴾160﴿"
Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler."
NAMAZ , ORUÇ, ZEKAT, SADAKA, KUR'AN, SALAVAT, ZİKİR, TESBİH, İSTİĞFAR
 maddi ve manevi sıkıntıların İLACI'dır.

 Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

"Fe telekkâ âdemu min rabbihi kelimâtin fe tâbe aleyh, innehu huvet tevvâbur rahîm..."
2- BAKARA- 37
(- Adem as, Rabbinden bazı kelimeler öğrendi, ona göre tövbe etti.-)
LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHANEKE RABBİ AMİLTÜ SUEN VE ZALEMTÜ NEFSİ VE ENTE ERHAMÜRRAHİMİN...
(- İlah yoktur, ancak sen varsın, sübhansın..Rabbim hata işledim ve nefsime zulm ettim,,Sen merhametlilerin en merhametlisisin.-)

Yeter kii , Altın bir kalp ile dua edelim...
Rabbimin vaadi var, Yüce HAKK, bu şekilde dua eden kulunun, isterse deniz dalgaları, çöl kumları kadar günahı olsun affederim, buyuruyor...
BİR' de ADEM as ' a TELKİN EDİLEN AYET...

 Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
"Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirin...."
7- Araf- 23
<< Adem ile eşi...Rabbimiz, biz nefsimize zulm ettik, bizi bağışlamassan, bize merhamet etmezsen, gerçekten hüsranda kalanlardan oluruz.>>

Adem as bu duayı yaptığı zaman, Hakk teala onun duasını kabul etti...Vee ona cennetten yakut bir ev gönderdi..
Bu ev KÂBE' Yİ MÜKERREMENİN büyüklüğünde idi..
Bu evin adı, BEYTÜL MA' MUR....

Kaynak : Bir kısmı alıntı bir kısmı kendime ait.
Disqus Comments